Nyheter

Ny vice ordförande i En Bättre Sits och möte i Stora tjänstemannagruppen

Monica Johansson (S), finanslandstingsråd Landstinget Sörmland, valdes den 25 maj till ny vice ordförande i En Bättre Sits. Samma dag hölls även möte i Stora tjänstemannagruppen.

- Jag ser fram emot att fortsätta det här fantastiska samarbetet som redan är upparbetat i En Bättre Sits, inte minst arbetet med den storregionala godsstrategin, sade Monica Johansson (S), vice ordförande En Bättre Sits, efter den så kallade En Bättre Sits Lilla Gruppens möte på eftermiddagen.

Även En Bättre Sits stora tjänstemannagrupp samlades den 25 maj för att diskutera Stockholm-Mälarregionens storregionala godsstrategi och kommande utvecklingsarbete med systemanalys 2020. På plats var Lars Wogel från Trafikverket för att ge en uppdatering avseende nationell plan, Eva Björk från Central Sweden om aktuellt från den europapolitiska nivån och ScanMed-korridoren och Mårten Levin från Mälab om aktuellt gällande regiontågstrafiken i Mälardalen.

Arbetet med nästkommande systemanalys 2020 har påbörjats inom En Bättre Sits-samarbetet. Genom Uppstartsmötet den 3 maj har politiken pekat ut en riktning som nu kommer att beredas av tjänstemännen under det kommande året. Den Stora tjänstemannagruppens möte den 25 maj var en inledning på det kommande arbetet.

En Bättre Sits-samarbetet vilar på ett gediget tjänstemannaarbete från de parter på kommunal- och regional nivå som ingår i En Bättre Sits. Regelbundet samlas tjänstemännen till möten och diskussioner för att vårda den storregionala samsynen och ta fram bra material till politiken. Mötet den 25 maj samlade En Bättre Sits Stora tjänstemannagrupp, som består av representanter för näringsliv, akademi och medlemskommunerna- och regionerna i Mälardalsrådet.

- Underlag fortsätter att komma in och alla inspel är uppskattade. Det är ett styrkebesked att vi kan samla så många kommunala- och regionala företrädare för beredningsarbetet. Politiken uppskattar det stora och breda underlag som vi sammanställer inför det kommande arbetet med de gemensamma prioriteringarna inför den nationella transportinfrastrukturplaneringen under kommande planperiod, säger Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet.