Nyheter

Nya segrar väntar 2020

När jag tillträdde som ordförande för Mälardalsrådet hade jag en förhoppning om att vi tillsammans skulle lägga i en ny växel i vårt gemensamma arbete för tillväxt och regional utveckling. Jag kan nu konstatera att en ny växel har lagts i med framgång och framfart och att vi därmed har ett lyckat år att blicka tillbaka på.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir starkare för var dag som går. Förra veckan välkomnade vi Region Dalarna som ny medlem i Mälardalsrådet. Denna vecka välkomnade vi de helt nya Mälartågen som ska sammanlänka vår region under en lång tid framöver. Samtidigt sker det ett viktigt arbete i En Bättre Matchning och i En Bättre Sits. 2019 har varit ett bra år för oss som arbetar för en starkare och växande region och avslutas nu med flaggan i topp. Samtidigt är jag övertygad om att vi i har all anledning att se fram emot ett ännu bättre 2020.

Stockholm-Mälarregionen blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 personer över kommungränser för att komma till jobbet. För att samhället ska fungera, utvecklas hållbart och hålla ihop behöver vi samarbeta över kommun-, region och partigränserna. Mälardalsrådet har här att visa vägen för man kan ta ansvar för både stad och land samtidigt som vi visar vägen för hur tillväxt och regional utveckling kan eftersträvas på bästa vis.

I Mälardalsrådet samarbetar vi för att företagen ska kunna lita på att anställda kommer till jobbet, för en bättre matchning mellan studier och jobb på arbetsmarknaden och för att starka innovationsförmågan i offentlig sektor. Här samlas akademi, näringsliv, men framförallt förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Jag är övertygad om att vi här har identifierat framgångsnyckeln.

Mälardalsrådet är en mötesplats såväl som en plattform när vi driver på för konkreta resultat inom transportinfrastruktur, innovation och kompetensförsörjning. Vi jobbar tillsammans för att vi ska stå oss i den internationella konkurrensen. Till nytta för alla som bor, lever och verkar här, men även för hela Sveriges samlade konkurrenskraft.

Under 2019 har en grund lagts för ett 2020 präglat av fortsatt hårt arbete för ökad tillväxt och regional utveckling. I Mälardalsrådets En Bättre Sits har exempelvis ett sjuttiotal förtroendevalda från våra kommuner och regioner arbetat med att uppdatera vår storregionala systemanalys. En gemensam bild och prioriteringar för transportinfrastrukturen som bygger på att vi kan se varandras utmaningar och tillsammans lösa de problem som påverkar allra mest. Under nästa år kommer Systemanalys 2020 att ta form och sätta prägel på vårt arbete.

Om jag i våras hade en förhoppning som kan konstateras ha uppfyllts så har jag ytterligare en förhoppning inför nästa år. Låt oss förvalta den framfart vi har och låt oss fortsätta i den riktning vi slagit in på. Fortsätter vi i samma växel har vi att se fram emot ett ännu bättre 2020.

God Jul och Gott Nytt år!

Kristoffer Tamsons (M)
Trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet