Nya spännande frågor väntar i höst

23 augusti 2022
Sommaren går mot sitt slut och vi är mitt uppe i en spännande valrörelse. För oss på Mälardalsrådet som jobbar storregionalt med konsensusbaserat arbete över parti-, kommun- och länsgränser innebär valrörelsen att vi tar ett litet steg tillbaka från politiken och ägnar oss mer åt planering och utveckling av verksamheten tillsammans med tjänstepersonerna i vårt breda nätverk.
Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

I höst har vi mycket att se fram emot! Efter regeringens beslut om nationell transportplan 2022-2033 analyserar vi resultatet, följer upp och diskuterar hur vi kan ta nästa steg i vårt storregionala samarbete. Sedan smygstarten i våras, där vi samlade hela 100 politiker från Stockholm-Mälarregionen inför nästa processomgång av En Bättre Sits-samarbetet, jobbar vi nu med att ta fram nya underlag och lägga grunden för det politiska arbetet 2023.

Vi uppdaterar bl a vår egen rapport Pandemins effekter från 2020. Hur ser det ut idag med vardagsresande/arbetspendling och mer långväga resande? Vilka förändringar kan man se kring arbetsliv, bosättningsmönster och inom näringslivet, som har bäring på transportsystemet?

Men det räcker inte med satsningar på infrastrukturen för en stark utveckling. Det behövs människor – samhällsbyggare – som kan planera, projektera, bygga osv, allt från ingenjörer till signaltekniker. I vårt andra fokusområde, ”En Bättre Matchning”, kraftsamlar vi nu för att få mer tryck i frågorna om kompetensförsörjning i järnvägssektorn. Det behövs fler möjligheter till järnvägsutbildning och fler övningsanläggningar i vår region, där bl a stora projekt som Ostlänken och Fyrspåret ska genomföras. Här ser vi fram emot att Trafikverket nu ska göra en utredning om behovet av övningsanläggningar.

”Det blir ingen bättre sits utan en bättre matchning” som infrastrukturministern Tomas Eneroth konstaterade när han i maj besökte vår årskonferens Mälartinget. Roligt och viktigt att våra motton känns självklara även på nationell nivå!

Nu ser vi fram emot en höst där vi tar nya spännande steg, både i En Bättre Sits- och En Bättre Matchnings-samarbetet för att utveckla vår Stockholm-Mälarregion. Framför allt ser vi fram emot att få träffa er alla som hänger med på resan och gör jobbet! Vi ses!