Politiker från 7 regioner besökte Norrköpings hamn

17 oktober 2023
Varje år transporteras 150 miljoner ton gods till, från eller genom godsnoderna i Stockholm-Mälarregionen. Hamnarna har en viktig funktion i transportsystemet, både när det kommer till effektiva och klimatsmarta transporter. Den 17 oktober besökte Mälardalsrådets politiska godsgrupp Norrköpings hamn för att se närmare på en av regionens centrala godsnoder. Under mötet diskuterades även en ny rapport om effektiva godstransporter.
Studiebesök och politiskt möte i Norrköpings hamn.

Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun, Henrik Åkerström, VD Norrköpings hamn, Jan Owe-Larsson (M), ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland och Christoffer Öqvist, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland, var några av dagens talare.

Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun.

– Vi är glada att ni har kommit hit till expansiva Norrköping för att lyfta de viktiga godsfrågorna. Vi har ett starkt näringsliv i Norrköping, men arbetar nära med många olika aktörer i Östergötland och hela Stockholm-Mälarregionen. Från tung trafik från Ludvika till logistikparken här i Norrköping, sade Sophia Jarl (M), , när hon inledde dagen.

– Norrköpings hamn är inte bara Norrköpings utan också Östergötlands och hela Stockholm-Mälarregionens hamn. Effektiv logistik är ett styrkeområde. Då måste det modala skiftet komma till och då behövs bra järnvägar. Nu kommer Norrköping och Linköping pekas ut som urbana noder i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det är viktigt att vi både följer frågorna och fortsätter driva på för bättre godstransporter, sade Jan Owe-Larsson (M), ordförande i Mälardalsrådets politiska godsgrupp.

Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland och Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, intervjuas av Sveriges Radio.

Politiker från sju regioner deltog i studiebesöket och det efterföljande samtalet. Dagen var en del av det politiska vägvalsarbetet som görs inom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete, som samlar 70 politiker från sju län. I samband med mötet presenterades även en ny rapport om regionens godstransporter som har tagits fram av Mälardalsrådet och Trafikverket. Rapporten kan läsas på Mälardalsrådets hemsida.

– Norrköpings hamn är en fullservicehamn. Vi har omkring 1000 fartyg som angör hamnen varje år, 1300 tåganlöp och 4 miljoner ton gods. Den största delen av våra transporter utgörs av container och intermodal trafik. Klimat, omställning och utveckling är centrala frågor för oss och då behövs samverkan. Därför är vi så glada att ni har möjlighet att komma hit idag för att diskutera hela Stockholm-Mälarregionens potential och utmaningar, sade Ola Hjärtström, vice VD Norrköpings hamn.

Sju län samarbetar om framtidens infrastruktur
Mälardalsrådets infrastruktursamarbete är politiskt styrt och samlar de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland). Syftet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Läs mer på www.enbattresits.se

Tre temagrupper
Systemanalysen uppdateras i tre temagrupper där 70 politiker deltar: Godstransporter, Storregional kollektivtrafik och Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Godsarbetet leds av Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland, vice ordförande.