Pressmeddelande: Byggföretagen blir Årets Mälardarling

27 december 2022
Branschorganisationen Byggföretagen utses till Årets Mälardarling för sitt engagerade arbete med att uppmärksamma behovet av samhällsbyggare i Stockholm-Mälarregionen och föreslå lösningar för att få fler utbildade. Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, till en person eller organisation som bidrar till att utveckla regionen.
Elin Kebert expert kompetensförsörjning Byggföretagen och Per Mangs HR-specialist NCC. Pressbild.

Branschorganisationen Byggföretagen utses till Årets Mälardarling för sitt engagerade arbete med att uppmärksamma behovet av samhällsbyggare i Stockholm-Mälarregionen och föreslå lösningar för att få fler utbildade. Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, till en person eller organisation som bidrar till att utveckla regionen.

Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet. Pressbild.

– Byggföretagen blir Årets Mälardarling 2022. Detta efter att förtjänstfullt ha satt strålkastarljuset på behovet fler kollegor i samhällskritiska verksamheter. Utan rätt kompetens finns stora risker i Stockholm-Mälarregionen där det just nu planeras både bostadsbyggande och historiska infrastruktursatsningar. Därför är Byggföretagens kontinuerliga arbete med frågorna väl värt att uppmärksamma. Inte bara i Stockholm-Mälardalen utan i hela Sverige, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet.

Bristen på samhällsbyggare är särskilt påtaglig i Stockholm-Mälarregionen. Rekryteringsbehovet bedöms vara cirka 35 000 individer fram till 2030. Denna brist försenar och fördyrar framför allt infrastrukturprojekt.

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Byggföretagen. Pressbild.

– Vilken fin utmärkelse! Stort tack för att ni uppmärksammar Byggföretagens arbete inom kompetensförsörjning! Väldigt hedrande då vi är många som jobbar för att fler ska kunna utbilda sig till yrken som väg- och anläggningsarbetare, signaltekniker, mättekniker och ingenjörer. Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är helt centrala frågor för att våra medlemsföretag ska kunna bygga, underhålla och renovera infrastrukturen, säger Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning på Byggföretagen och fortsätter:

– Priset blir ett kvitto på den gemensamma kraft som skapas när regioner, kommuner, företag och politiken samverkar. 2022 har vi arbetat nära regionerna vilket resulterat i ökad kunskap om bristen på samhällsbyggare och behovet av utbildningsplatser men också angelägenheten om att vi behöver lösa det tillsammans. Konkret har vi tagit de första stegen och 2023 kommer vi gemensamt driva på för fler vuxenutbildnings-, yrkeshögskole- och universitetsutbildningar mot väg, järnväg och anläggning, säger Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning på Byggföretagen.

Samhällsbyggare – begreppet
Samhällsbyggare är ett paraplybegrepp för de som på olika sätt arbetar med den byggda miljön – all den infrastruktur och alla de byggnader som utgör grunden för vårt samhälle. De finns framför allt inom byggindustrin och fastighetssektorn, men också inom företagstjänster och offentlig förvaltning.

Årets Mälardarling
Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet till en person eller organisation som genom sitt engagemang, arbete, projekt eller spännande idé bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen. Priset delas ut av Mälardalsrådets ordförande. Bland de tidigare pristagarna finns rektorstrion på Mälardalens universitet, Jan Scherman, #Jagmed och Södertälje Matlust.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur och kompetensförsörjning. Läs mer på www.malardalsradet.se