Pressmeddelande: Kommuner och regioner tar fram gemensam framtidsbild

06 maj 2022
Under Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget samlades 330 representanter för politik, näringsliv och akademi i Västerås för att diskutera en gemensam framtidsbild för Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet samlar kommuner och regioner från Stockholm-Mälarregionen för att driva gemensamma parti- och länsöverskridande frågor.
Mälardalsrådets styrelse på Mälartinget 2022 i Västerås. Foto: Anders Nilsson/Mälardalsrådet.

– Jag ser fram emot att fortsatt få leda den imponerande arena som Mälardalsrådet är. Under årets historiska Mälarting som också varit Mälardalsrådets trettioårsjubileum har vi summerat tidigare framgångar och segrar. Men vi har också blickat framåt mot kommande 30 år. Idag var en viktig etapp för det arbete som ligger till grund för Mälardalsrådets framtidsvision för Stockholm-Mälardalen 2050, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Framtidsbild för Stockholm-Mälarregionen 2050
I dialog med näringsliv och akademi har representanter för 60 kommuner och 10 regioner påbörjat arbetet med en gemensam framtidsbild för Stockholm-Mälarregionen 2050. Framtidsbilden har diskuterats under Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget, som i år arrangerades i Västerås den 5-6 maj och samlade 330 deltagare. Framtidsbilden kommer att fastställas på ett digitalt Rådsmöte under hösten.

Mälardalsrådet samlar kommunerna och regionerna
I Mälardalsrådet samlas kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen för att driva gemensamma frågor inom exempelvis infrastruktur och utbildning. Arbetet är politiskt styrt och leds av representanter från kommunerna och regionerna i de fem länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro. Region Dalarna, Region Gotland, Region Gävleborg, Region Värmland och Region Östergötland är associerade medlemmar.

30 år av storregionalt samarbete
Under Mälartinget firades Mälardalsrådets 30-årsjubileum. Programmet tog upp återblickar på framgångar i det storregionala arbetet och diskussioner om kommande arbete inom infrastruktur och kompetensförsörjning. Under konferensen uppmärksammades kriget i Ukraina med en insamling från deltagarna till Radiohjälpen.

Värdar för Mälartinget 2022 var Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås stad och Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande Västmanland.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Rådet samlar kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. Läs mer på www.malardalsradet.se