Pressmeddelande: Smedjebacken ny medlem i Mälardalsrådet

12 oktober 2023
Smedjebackens kommun välkomnas som ny associerad medlem i Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. I sin ansökan framhåller kommunen värdet av förbättrade transporter mellan Smedjebacken och Mälardalen.
Fredrik Rönning (S), kommunstyrelsens ordförande Smedjebackens kommun och Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. Pressbilder.

Smedjebackens kommun har ansökt om associerat medlemskap i Mälardalsrådet. Rådet arbetar med storregionala utvecklingsfrågor inom bland annat infrastrukturutveckling och kompetensförsörjning. I sin ansökan skriver Smedjebacken att kommunen vill ta del av det regionala utvecklingsarbete som rådet driver. Särskilt inom infrastrukturområdet där Mälardalsrådet är den ledande och sammanhållande kraften i Stockholm-Mälarregionen.

– Mälardalsrådets styrka är vår storregionala bredd och förmåga att driva långsiktigt viktiga frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning. Här möts politiken, näringslivet och akademin. Vi välkomnar gärna fler medlemmar och gläds åt att Smedjebackens kommun nu går in som associerad medlem, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– Smedjebackens kommun har ett starkt näringsliv och det sker just nu en expansion inom både industri och besöksnäring. För oss är det viktigt att stärka kopplingen till Mälardalen för att underlätta för framtida kompetensförsörjning och skapa fler affärer för våra företag. Förbättrad infrastruktur på väg och järnväg i stråket Smedjebacken-Västerås-Stockholm är nödvändigt för en fortsatt stark tillväxt i vår kommun. Därför känns det väldigt bra att vi nu blivit välkomnade in i Mälardalsrådet, säger Fredrik Rönning (S), kommunstyrelsens ordförande Smedjebackens kommun.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se