Nyheter

Mälardalsrådets Rådsmöte 2021

Mälardalsrådets rådsmöte är planerat att hållas fredag den 3 september kl. 12.00-13.00 på Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna. Styrelsen och kansliet följer noga utvecklingen och myndigheternas instruktioner kring sammankomster inför ett eventuellt behov av ett nytt beslut kring Mälartinget/Rådsmötet.

Anmälan till Rådsmötet öppnar i juni och anmälan sker via hemsidan: www.malardalsradet.se/malartinget

Vid frågor kontakta kansliet@malardalsradet.se

Mälartinget 2-3 september – Tema: Nya spår – så startar vi om Stockholm-Mälarregionen
Mälardalsrådet planerar för ett sammanhållet Mälarting och Rådsmöte den 2-3 september i Eskilstuna. Mälardalsrådets styrelse ser värdet i att Stockholm-Mälarregionen samlas för en omstart med nya kunskaper, dialog och nätverksbyggande. Styrelsen och kansliet följer noga regeringens plan för avveckling av pandemirestriktionerna inför Mälartinget.