Nyheter

Rapport från: Innovationsspridning av Örebros testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa - del två

Den 23 maj bjöd Örebro kommun, Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län, Örebro universitet tillsammans med Mälardalsrådet in till del två i innovationsspridningsarbetet av Örebros gemensamma testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa. Dagen var en uppföljning på ett seminarium från 4 april på samma tema, där intresserade kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen nu fick möjlighet att ytterligare fördjupa sig i testbäddens verksamhet och ta med lärdomar till sina verksamheter på hemmaplan samt bjudas in till mer konkret samverkan

Inbjudan vände sig till politiker och tjänstemän i Stockholm-Mälarregionen som antingen önskar starta en testbädd och därmed vill ha praktiska råd och tips, eller till dem som ville samverka med andra som har etablerat eller ska etablera en testbädd.

Bägge seminarierna har letts av Leif Denti, Fil. Dr, som forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

Förutom deltagare från Stockholm-Mälarregionen, deltog även representanter från Kungsbacka kommun och från Center for offentlig Innovation (COI) i Danmark.

Målet med Örebros verksamhet är att skapa en gemensam struktur och resurs för offentliga verksamheter, företag och forskare att utveckla ny teknik som möjliggör ett mer aktivt och självständigt liv för äldre och funktionsnedsatta. Genom Mälardalsrådets satsning på innovationsspridning kan erfarenheter spridas till intresserade.

Ingela Ernestam, profilområdesansvarig för Hälsa vård och omsorg vid Alfred Nobel Science park, en av talarna under dagen, berättade om en pågående förstudieansökan där man vill involvera alla Region Örebros kommuner och titta på vad man skulle kunna driva gemensamt utifrån varje kommuns förutsättningar. Deltagande i förstudien är även öppet för kommuner och regioner i hela Stockholm-Mälarregionen och deltagarna på seminariet bjöds in att delta.

-Att nyttja kommunernas olika styrkor och jobba tillsammans gör att det blir mindre sårbart. Om vi dessutom arbetar mot samma definition av vad en testbädd är, d v s den nationella, så kan vi skapa en samsyn och ett gemensamt driv, säger Ingela Ernestam.

Jonny Ivarsson Paulsson, utlysningsansvarig, Vinnova berättade om Vinnovas aktuella utlysningar kring testbäddar, visade på möjligheterna till deltagande och gav praktiska tips och råd.

 -Vinnova publicerar utlysningar som gäller testbäddar för samhällets utmaningar och vi vill på så sätt bidra till hållbar tillväxt genom innovation. Testbäddarna kan vara fysiska eller virtuella, men oavsett vilket så ska det vara öppna och tillgängliga verkliga eller verklighetsnära miljöer, berättar Jonny Ivarsson Paulsson.

Dagen bjöd på intressanta diskussioner där det lyftes att det vore bra med mer samordning och samarbete kring tester, att mindre kommuner bör involveras mer, att mindre kommuner ofta har kortare beslutsvägar och att man bör bli bättre på att nyttja de olika styrkor som finns samt att det finns värde i mer utbyte i de här frågorna.

Den här seminarieserien är ett av initiativen för att sprida och skala innovationer i offentlig verksamhet i Stockholm-Mälarregionen som inleddes under 2018 och som Mälardalsrådet driver. Arbetet inspireras av den modell för att sprida och skala innovation i offentlig sektor som tagits fram av danska Center for offentlig innovation samt SKL:s spridningsguide.