Regeringen formar framtidens infrastruktur

15 mars 2023
Regeringen har påbörjat sitt arbete med att forma framtidens infrastruktur. Satsningar för bättre pendling och mer effektiva godstransporter har aviserats. Arbetet leds av infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och Mälardalsrådet träffade representanter för regeringspartiet från riksdag och regering för ett samtal om den kommande infrastrukturplaneringen.
Aviva Blomquist och Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet, träffade Anna Larsson (KD), regeringskansliet och Magnus Oscarsson (KD), Sveriges riksdag.

Den 14 mars träffade Mälardalsrådet Anna Larsson (KD), politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD). Temat för mötet var bland annat att berätta om Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits och det kommande arbetet med att uppdatera systemanalysen och Stockholm-Mälarregionens prioriterade infrastruktursatsningar.

– Mälardalsrådets arbete är viktigt och det är bra att vi kan hålla kontakten mellan Mälardalsrådet, riksdagen och departement, sade Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot Trafikutskottet.

Under de senaste dagarna har regeringen fattat beslut om byggstart för ett flertal infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm och upprustningen av järnvägssträckan Flemingsberg-Järna. Samtliga satsningar har länge efterfrågats av Mälardalsrådet.

Infrastrukturminister Andreas Carlson kommer att delta på Mälartinget i Södertälje den 4 maj och berätta mer om regeringens politik och planer för infrastrukturen. Läs mer och anmäl dig här senast 21 april.

Sju län regioner samarbetar
Genom Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits har regionerna i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för vilka infrastrukturinvesteringar som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. Läs mer på www.enbattresits.se