Nyheter

Region Dalarna ny medlem i Mälardalsrådet

Region Dalarna välkomnas som ny associerad medlem i Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen.

Region Dalarna har ansökt om associerat medlemskap i Mälardalsrådet. Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen.

I sin ansökan skriver Region Dalarna att regionen har en tydlig koppling till kommunerna och regionerna Stockholm-Mälarregionen. En fördjupad samverkan efterfrågas inom framförallt den storregionala infrastrukturutvecklingen. Beslutet om att bevilja ansökan från Region Dalarna har tagits på Mälardalsrådets styrelsemöte.

- Mälardalsrådet hälsar Region Dalarna välkommen som ny associerad medlem i Mälardalsrådet. Arbetsmarknadsregionerna förstoras. Fler människor bor i ett län och pendlar till jobb och studier i ett annat. Då behöver vi se bortom administrativa gränser och bli bättre på att samarbeta mellan kommuner och regioner, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

- Region Dalarna präglas både av en stark exportindustri och en stor besöksnäring med många resor och transporter till och från Stockholm-Mälarregionen. På vintern lockar skidanläggningarna och idrottshändelser som Vasaloppet, på sommaren kulturarrangemang som Peace and love och sportevenemang som Vansbrosimningen. Inom infrastrukturutvecklingen händer det mycket till stöd för samtliga fyra transportslag. Som medlem i Mälardalsrådet vill Region Dalarna verka för en samordning av infrastruktur- och trafikåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra till en regionförstoring, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Dalarna.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Läs mer på www.malardalsradet.se