Nyheter

Region Värmland ny medlem i Mälardalsrådet

Region Värmland välkomnas som ny associerad medlem i Mälardalsrådet. I sin ansökan skriver Region Värmland att regionen ser en allt tydligare koppling till Stockholm-Mälarregionen med ett behov av ökad tillgänglighet.

- Mälardalsrådet hälsar Region Värmland välkommen som ny associerad medlem. Fokus på konkreta insatser inom infrastruktur och utbildning förenar nu fler, och Stockholm-Mälarregionen växer. Det är till nytta för hela Sverige, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. Beslutet om medlemskap fattades i Mälardalsrådets styrelse.

Fredrik Larsson (M) är regionstyrelsens ordförande Region Värmland och intervjuades i samband med anslutningen till Mälardalsrådet.

Vilka är de största utvecklingsfrågorna för Region Värmland?
- Vi behöver stärka vår konkurrenskraft och attraktivitet samtidigt som måste rusta oss för de framtida samhällsutmaningarna. Vi tror att det är klokt att bedriva det arbetet tillsammans med övriga regioner i Mellansverige och Mälardalen.

I Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete prioriteras utbyggd infrastruktur för arbetspendling och hållbara godsflöden. Vilka är de starka pendlingsstråken mellan Region Värmland och Stockholm-Mälarregionen?
- Värmlands strategiska läge mitt i tillväxtkorridoren mellan Stockholm och Oslo ger bra möjligheter att utveckla större arbetsmarknadsregioner där vi tillsammans skapar tillväxt. Arbetspendlingen har stora möjligheter att växa mellan Värmland och Stockholm-Mälarregionen.

Mälardalsrådets strategiska kompetensförsörjningsarbete En Bättre Matchning fokuserar på tre utbildningsområden där det råder brist: lärare, IT/Data och samhällsbyggare. Hur ser Region Värmland på kompetensbristen inom dessa tre yrkesgrupper?
- Värmland delar det behovet med Mälardalens regioner, men har också behov av att säkra kompetensförsörjningen inom framför allt vård- och omsorgsområdet, samt inom vissa områden inom basindustrin, exempelvis stål- och verkstadsindustrin.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet på Mynewsdesk.