Nyheter

Regionernas Europa och ScanMed-korridoren

Hur ser de svenska regionerna på Sveriges arbete med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Och vad kan vi göra tillsammans för att skapa ett bättre transportsystem och gemensamt lyfta våra prioriteringar till Bryssel och Stockholm?

Den 16 november samlades regionala företrädare för att diskutera den svenska sträckningen av The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor (ScanMed-korridoren). Värdar för mötet var Mälardalsrådet/En Bättre Sits och Botniska korridoren.

Inför Korridorsforum i Bryssel arrangerar Näringsdepartementet ett gemensamt (för)möte i Stockholm. Regionernas förmöte arrangeras så att parterna kan diskutera gemensamma frågor att lyfta eller driva gemensamt.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder, som definieras i en EU-förordning (EU 1315/2013). I förordningen finns mål och riktlinjer för hur nätet ska utvecklas fram till år 2030 och år 2050. TEN-T är ett instrument som ska bidra till utvecklingen av den inre marknaden, främja sysselsättningen och bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer på Kommissionens hemsida.