Nyheter

Pressmeddelande: Rekordstor arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen

En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Just nu begränsar Coronapandemin resandet, men i det långa perspektivet har arbetspendlingen ökat väsentligt sedan 2014. Det visar ny statistik från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen.

- Framtiden stavas arbetspendling och Stockholm-Mälarregionens roll som arbetsmarknadsregion blir allt tydligare över tid. För att möta behoven framåt måste dock infrastrukturen i de större pendlingsstråken som Uppsala-Stockholm, Stockholm-Norrköping-Linköping stärkas ytterligare, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm.

- Arbetspendlingen ökar och Stockholm-Mälarregionen är på väg att bli en funktionell arbetsmarknadsregion, där människor kan bo i en region och arbeta i en annan. I närtid kommer Coronapandemin påverka hur människor reser till studier och jobb, men i det långa perspektivet är det tydligt att pendlingsresorna ökar. Vi ser sambandet öka mellan flera orter, inte enbart i den klassiska pendlingen till eller från Stockholm utan även i andra relationer, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Rapporten, som Mälardalsrådet tar fram vart fjärde år sedan 2004, visar arbetspendlingen mellan större tätorter samt mellankommunal pendling. Den nya rapporten bygger på den senaste datan från SCB, från innan Coronapandemin. Speciellt har pendlingen ökat till läns- och utbildningscentrum såsom Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro och Linköping/Norrköping jämfört med föregående rapport från 2016.

Stockholms län
Från centrala Stockholms län till Uppsala kommun +272 procent
Till södra Stockholms län från Eskilstuna kommun +387 procent

Uppsala län
Från Uppsala kommun till Gävle kommun +286 procent
Till Håbo kommun från södra Stockholms län +400 procent

Sörmlands län
Från Katrineholms kommun till södra Stockholms län +292 procent
Till Katrineholms kommun från Norrköping kommun +385 procent

Västmanlands län
Från Västerås kommun till Enköpings kommun och från Västerås kommun till centrala Stockholm +>200 procent
Till Västerås kommun från Örebro kommun +>200 procent

Örebro län
Från Örebro kommun till Köpings kommun +478 procent
Till Örebro från södra Stockholm +170 procent

Östergötlands län
Från Linköpings kommun till Mjölby och Finspång +180 procent
Till Linköpings kommun till Norrköpings kommun +>200 procent

Gävleborgs län
Från Sundsvalls kommun till Gävle kommun +>200 procent
Till Sandvikens kommun från Gävle kommun +>200 procent

Rapporten kan läsas här eller på Mälardalsrådets pressrum.