Nyheter

Riksdagsledamöter om vägvalet för infrastrukturen

Under våren görs viktiga vägval för framtidens infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Infrastrukturpropositionen kommer att lämnas till riksdagen för debatt och beslut innan sommaren. Mälardalsrådets En Bättre Sits bjöd in riksdagsledamöterna till ett möte om regionens prioriteringar för infrastrukturen och för att diskutera det fortsatta arbetet. Seminariet den 17 mars samlade över 35 riksdagsledamöter.

- Mälardalsrådets arbete med tydliga prioriteringar och stöd för beteendeförändringar är inspirerande. Det är glädjande att ha fått ett så tydligt medskick om ett effektivt och klimatsmart transportsystem när en ny infrastrukturproposition ska tas fram och behandlas, sade Jens Holm (V), ordförande i riksdagens Trafikutskott.

Värdar för riksdagsmötet var Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande i riksdagens Trafikutskott och Åsa Coenraads (M), ledamot i riksdagens Trafikutskott. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet presenterade den gemensamma planen för transportinfrastrukturen som lämnats till regeringen.


Anders Åkesson (C), förste vice ordförande riksdagens Trafikutskott.

- Tack för att ni är tydliga och att ni arbetar med ett smart tvärpolitiskt perspektiv. Att arbeta storregionalt är ett känt framgångskoncept, där varje riksdagsledamot kan ta ansvar för att föra vidare regionens prioriteringar, sade Anders Åkesson (C), förste vice ordförande riksdagens Trafikutskott.

En av de frågeställningar som framhållits av En Bättre Sits är behovet av en ökad målstyrning, snarare än prognosstyrning av infrastrukturen. Trafikverkets prognoser har inte kunnat matcha den stora ökning av regionaltågstrafiken som har skett under de senaste decennierna. Inte minst med Mälartåg.

- Frågan om Trafikverkets prognoser och de målsättningar vi sätter upp från politiskt håll tar jag med mig i det fortsatta arbetet. Det är bra att Mälardalsrådet samlar Stockholm-Mälarregionen bakom gemensamma ståndpunkter och prioriteringar. Det skapar en tydlighet som gör det enklare för oss i det fortsatta arbetet, sade Maria Stockhaus (M) är gruppledare för Moderaterna i riksdagens Trafikutskott.