Nyheter

Riksdagsmotioner om en stärkt Stockholm-Mälarregion

Riksdagsledamöterna Hans Ekström (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) har motionerat om fler samhällsbyggnadsutbildningar och stärkt infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden och kommer nu att behandlas i riksdagen.


Stockholm-Mälardalsregionen är en av Sveriges viktiga tillväxtmotorer. Regionen växer och huserar nu 43 procent av landets befolkning. Nästan 50% av Sveriges BNP skapas här. Fram till 2050 beräknas befolkningen öka med 1,4 miljoner invånare, samtidigt som antalet arbetstillfällen förväntas öka med drygt 700 000 och godsmängderna beräknas stiga öka med 65 procent till 2040. 30 av Sveriges 48 lärosäten ligger i Stockholm-Mälarregionen.

Riksdagens allmänna motionstid äger rum från Riksdagens öppnande till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Riksdagsledamöterna Hans Ekström (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) skickade in varsin motion om en stärkt Stockholm-Mälarregion. Se filmer med riksdagsledamöterna och läs deras motioner nedan.

Hans Ekström (S). Läs motionen i sin helhet här.

Hans Ekströms (S) om varför han motionerar för en stärkt Stockholm-Mälarregion:Ann-Sofie Lifvenhage (M). Läs motionen i sin helhet här.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) om varför hon motionerar för en stärkt Stockholm-Mälarregion: