Nyheter

UniverCITY - skapar dialog och löser samhällsutmaningar

Hur kan städer och lärosäten samarbeta för att ta sig an viktiga samhällsutmaningar som en alltmer åldrande befolkning, kompetensförsörjning av regionen, eller klimatförändringar?

Den 12-14 oktober står Mälardalsrådet värd för den internationella samverkanskonferensen UniverCITY Partnerships. Konferensen, som kommer att hållas i Stockholm och Uppsala, är ett tillfälle att visa upp regionen som en stark kunskapsregion och diskutera samverkan med andra framgångsrika kunskapsdrivna regioner i världen.

Att växa som stark kunskapsregion


UniverCITY Partnerships konferensen är en mötesplats för kunskapsdrivna regioner, det vill säga regioner eller städer med väletablerade lärosäten och en miljö som främjar innovation.

Stockholm-Mälarregionen är en region med hög utbildningsnivå - 4 av 10 svenskar med högskoleutbildning bor här - och regionen är erkänd för en stark innovationsförmåga. Vad krävs då för att kunna fortsätta växa som kunskapsregion, och hur kan utbytet mellan de olika aktörerna i kunskapsregionen interagera och nyttja varandras kunskaper?

– Syftet med konferensen är att kunna diskutera erfarenheter på hur forskning och näringslivsaktörer kunnat involveras i stads- och regionutvecklingen. För att fortsätta växa och utvecklas som kunskapsregion krävs effektiv samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Det är viktigt för kompetensförsörjningen och innovationsförmågan. I regionen har vi forskning i världsklass, men hur tar vi tillvara den? säger Tiina Kikerpuu, ansvarig processledare för UniverCITY.

Förutom bred representation från Stockholm-Mälarregionen kommer deltagare från Fukuoka, München, Barcelona, Helsingfors och Seattle. Samtliga parter medtar exempel de vill lyfta som inspiration och modeller för samverkan som lyckats väl, men de tar även med case med frågor de inte löst och vill få input på.

- Dialog och samverkan är viktigt för att bidra till lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför och det hoppas vi kunna få många varierade exempel på under UniverCITY, säger Tiina Kikerpuu.

Effektiv samverkan - hur gör man?


Det finns väldigt många olika modeller och strategier för samverkan, men väl fungerande och ömsesidig samverkan - effektiv samverkan - kan vara en stor utmaning.

-  I vår region finns flera etablerade partnerskap som exempelvis Digital Demo, ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad och landsting, samt 5 bolag. Det ska bli intressant att lyssna till dem och de internationella deltagarnas exempel på samverkan. Vad har funkat bra, och vad har inte riktigt gått vägen. Att våga se sina misstag är ett viktigt steg för att utvecklas, säger Tiina Kikerpuu.

Hur skapas samarbeten, i vilket syfte och med vilken effekt? Hur nyttiggörs de idéer och innovationer som uppstår i partnerskap i den regionala utvecklingen? Vilka är våra styrkor och svagheter? Vad kan vi lära av andra konkurrenskraftiga regioner? Det är frågor vi kommer att se närmare på tillsammans med regionens aktörer som driver denna typ av partnerskap och samarbeten även efter konferensen.

Följ konferensen på #UniverCITY

Mälardalsrådets uppdrag är att vara forum för samverkan i strategiska frågor, främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen och vara mötesplatsen för politik, näringsliv och akademi i storregionala utvecklingsfrågor. Vi samlar regionens aktörer kring frågan om samverkan mellan våra lärosäten och omgivande samhälle. Syftet är att lyfta goda exempel, utbyta kunskaper och erfarenheter samt bygga nya relationer och samarbeten som för oss närmare varandra och stärker innovationsförmågan i regionen.