Samverkan i offentlig upphandling snabbar på omställningen till fossilfria transporter

19 oktober 2023
Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Stockholm-Mälarregionens storregionala upphandlingsnätverk för fossilfria transporter firade ett år med en stor träff i Stockholm. I nätverket kan kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregioner samverka – med målet att stärka upphandlingen av fossilfria transporter. Nätverket är ett samarbete mellan BioDriv Öst och Mälardalsrådet.
Deltagarna i diskussion om vad de kan lära av varandra

Kommuner och regioner möter liknande utmaningar vad gäller det löpande upphandlingsarbetet och hur man ställer om till fossilfria transporter. Genom att samverka kring och ställa liknande offensiva krav på fordon och drivmedel i offentliga upphandlingar finns mycket att vinna. Det sänder tydliga signaler till näringslivet om vad man ska satsa på – samtidigt som det gör investeringar i omställningen säkrare för näringslivet.

– Samverkan i upphandlingsnätverket syftar dessutom till kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte, vilket kan göra kommunernas och regionernas upphandlingsarbete enklare och effektivare, menar Ulf Troeng, projektledare BioDriv Öst.

Ulf Troeng, projektledare BioDriv Öst och Aviva Blomquist, projektledare Mälardalsrådet inleder dagen

Vid nätverksmötet den 19 oktober firade nätverket ett år och fokuserade på temat ”Hur påverkar miljökrav avtalskostnader?”, ett för många av deltagarna särskilt relevant tema utifrån rådande lågkonjunktur. Förmiddagen bjöd på föredrag om aktuella frågor gällande omställningen till förnybara drivmedel, så som reduktionsplikten och Clean Vehicles Directive. Under eftermiddagen fick alla 50 deltagarna från kommuner och regioner runt om i Stockholm-Mälarregionen diskutera utmaningarna i respektive organisation samt lösa ett case tillsammans.

– BioDriv Öst och Mälardalsrådet är två organisationer som båda utgår från idén om att vi är starkare tillsammans. Att samverkan skapar mervärde. Ett år sedan vi startade nätverket är deltagarnas engagemang lika stort, säger Aviva Blomquist, projektledare Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet och BioDriv Öst ska nu att utvärdera nätverkets första år och se närmare på det fortsatta arbetet.

Vill du veta mer om upphandlingsnätverket? Kontakta Aviva Blomquist, Mälardalsrådet.