Nyheter

Satsningar på pendlare och samhällsbyggare ger nytta

Kan staten säga nej till nästan 100 miljarder kronor i ökad nytta för samhälle? En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras. Rapporten presenterades under ett seminarium den 14 juni, där även regionens brist på samhällsbyggare diskuterades.

Seminariet kan ses på YouTube.

Mälardalsrådet har presenterat en nyttoanalys av Systemanalys 2020, som visar att den samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår, vägar och sjöfartsleder som regionerna i Mälardalsrådet har prioriterat i infrastrukturplaneringen. Totalt uppgår nyttorna till 119 miljarder kronor för hela landet.

- 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Det är uppskattat att Stockholm-Mälarregionen lämnat ett så tydligt underlag inför att framtidens infrastruktur ska behandlas i riksdagen, sade Jens Holm (V), ordförande riksdagens Trafikutskott.

Stor kompetensbrist inom samhällsbyggaryrken
Men det behövs inte bara pengar till spår och vägar. Bristen på samhällsbyggare drabbar redan idag infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. I Mälardalsrådets rapport "Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn"  visar att kompetensbristen sträcker sig över många olika branscher och steg i samhällsbyggandet. Från bristen på lantmätare och exploateringsingenjörer som hotar kommunernas planeringsarbete till anläggningstekniker inom vatten och avlopp på byggarbetsplatsen.

Bristen på arbetskraft leder till en samhällsekonomisk värdeförlust på upp till 25 miljarder de närmaste tio åren och uteblivna skatteintäkter på 5-9 miljarder kronor. Ytterligare kostnader tillkommer för att projekt försenas.

- Det kommer behöva mycket kompetens inom infrastruktursektorn, även när det gäller bostadsbranschen. Många branscher konkurrerar om arbetskraften. En utmaning för näringslivet är att veta vad och när något ska byggas. Det behövs en framförhållning. Här behöver vi en tydlighet från politiken om vad som ska prioriteras och när, sade Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

Seminariet kan ses i efterhand på YouTube.


Se bilder från seminariet på vår Facebooksida.Ett pressmeddelande om Nyttoanalys av Systemanalys 2020 kan läsas på Mälardalsrådets Mynewsdesk.