Nyheter

Seminarium om EU:s transportnoder

Stockholm-Mälarregionen är en viktig del i det europeiska transportsystemet (TEN-T), med stråk och noder som knyter samman unionens järnvägar, vägar, farleder och flygplatser. TEN-T revideras fram till 2021 och Mälardalsrådet fortsätter driva En Bättre Sits prioriteringar på den europapolitiska arenan.

För ett år sedan lämnade En Bättre Sits ett gemensamt samrådssvar till EU-kommissionen om revideringen av det europeiska transportnätet (TEN-T). Länen stödjer en förlängning av den skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga transportnoder. Stockholms nya hamn Norvik i Nynäshamn ska inkluderas i korridoren.

För att framhålla Stockholm-Mälarregionens syn på framtiden för TEN-T deltog Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet och Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet på ett webbinarium med Kommissionen och transportnoderna längs den så kallade ScanMed-korridoren den 10 juni. Värdar för webbinariet var projektet BSR Access och samplaneringsmyndigheten för Berlin-Brandenburg.