Sju regioner svarar Trafikverket: robusthet och stabilitet behövs för framtidens transportsystem

26 oktober 2023
Regeringen har påbörjat arbetet med översynen av framtidens transporter. I ett första steg samlar Trafikverket underlag om synen på transporter fram till 2037. Förslaget ska presenteras i januari 2024, men redan nu lämnar de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete sina viktigaste inspel till Trafikverket. Mälardalsrådet betonar vikten av ett hållbart transportsystem med fortsatta satsningar på kollektivtrafik och ökade resurser till regionernas infrastruktur.
Mälartåg. Foto: Matthias Pfeil/Mälartåg.

Regeringen har påbörjat arbetet med översynen av framtidens transporter. I ett första steg samlar Trafikverket underlag om synen på transporter fram till 2037. Förslaget ska presenteras i januari 2024, men redan nu lämnar de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete sina viktigaste inspel till Trafikverket. Mälardalsrådet betonar vikten av ett hållbart transportsystem med fortsatta satsningar på kollektivtrafik och ökade resurser till regionernas infrastruktur.

Jens Sjöström (S), Monica Johansson (S) och Kristoffer Tamsons (M).

– Stockholm-Mälarregionens transportsystem är viktigt för hela landet. 8 av 10 tåg startar eller slutar i Stockholm. 150 miljoner ton gods går genom regionen varje år. Vi ser idag betydande kapacitetsbrister och stora underhållsbehov. Andelen resurser till vår del av landet måste öka. Klimatomställning, en robust och hållbar infrastruktur och långsiktigt stabila överenskommelser är våra viktigaste inspel inför den fortsatta dialogen, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag för planeringen av transportinfrastrukturen fram till 2037. Underlaget ska lämnas till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) 15 januari. De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete står redo med ett tidigt inspel till Trafikverkets arbete. Inspelet lyfter behovet av fortsatta satsningar på Stockholm-Mälarregionens transporter, till nytta för hela landet.

– Det finns en långsiktig och politiskt förankrad syn på hur vi ska utveckla arbetspendlingen och godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen ur ett systemperspektiv. Vårt inspel till staten är tydligt och kommer att konkretiseras ytterligare när vi nästa år överlämnar en uppdaterad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

– En av våra ståndpunkter är att länsplanerna måste tilldelas en större andel av planeringsramen. Ett hållbart transportsystem är en förutsättning för Stockholm-Mälarregionens utveckling och här ser vi med stor oro på finansieringsfrågorna. Ett exempel är stadmiljöavtalen som har varit ett viktigt verktyg för omställningen och som nu avvecklas, säger Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.

Mälardalsrådet lyfter fram behov av ökade ekonomiska ramar, mer effektiva planprocesser med ökad kostnadskontroll, prioriterade funktioner för en förstorad arbets- och bostadsmarknad, samt behov av stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar. Inspelet har lämnats till Trafikverket. Klicka här för att läsa det i sin helhet.

En Bättre Sits
Genom Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits har regionerna i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för vilka infrastrukturinvesteringar som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se