Nyheter

Pressmeddelande: Skakig resa väntar efter Infrastrukturpropositionen

800 miljarder kronor till spår och vägar i landet 2022-2033. Den 22 juni tog riksdagen beslut om Infrastrukturpropositionen med de ekonomiska ramarna för satsningar på transportinfrastrukturen kommande år. Mälardalsrådet ser positivt på ökade investeringar i infrastrukturen. Nu återstår frågan var pengarna får mest effekt och hur mycket som riskerar att ätas upp i fördyrade infrastrukturprojekt.

Tydlig prioritering från Stockholm-Mälarregionen
Prioritera att laga trasiga spår och vägar, avsätt mer pengar till infrastrukturen, håll kvar vid tidsramarna och respektera ingångna avtal om bland annat Fyrspåret och Ostlänken. Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har varit tydliga i sina svar till regeringen. Satsningar på spår, vägar och farleder måste göras där det bor människor, där nyttan är som störst för hela Sverige. Bakom En Bättre Sits står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Gotland.

- Stockholm-Mälardalen ser positivt på ökade investeringar i svensk infrastruktur. Dock kan inte mer pengar ensamt vara svaret på infrastrukturens problem. Fokus framåt måste vara att sätta samhällsnytta framför politisk prestige när medel fördelas, att underhållsskulden måste betas av där det får mest effekt och att lagt kort ska ligga vad gäller infrastruktursatsningar, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

799 miljarder kronor till infrastrukturen
Infrastrukturpropositionen är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna och omfattar totalt 799 miljarder kronor. Pengarna fördelas mellan 165 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar, 197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet. I Trafikutskottet tillkom ytterligare frågor för regeringen att hantera. Bland annat utvecklingen av laddinfrastruktur i landet, en finansiering av nya isbrytare samt en utökad anslagskredit för Trafikverket. Frågan är nu hur detta kommer att hanteras av regeringen och Trafikverket.

Samhället tjänar på satsningar i Stockholm-Mälarregionen
Trasiga spår och vägar slår idag mot pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen och därmed hela Sverige. För att illustrera detta har regionerna satt ett värde på den eftersatta infrastrukturen. En nyttoanalys har tagits fram som visar att den samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår, vägar och sjöfartsleder som regionerna i Mälardalsrådet har prioriterat i infrastrukturplaneringen. Totalt uppgår nyttorna till 119 miljarder kronor för hela landet. Rapporten kan läsas i sin helhet på Mälardalsrådets hemsida.

Läs mer om hur satsningar i Stockholm-Mälarregionen leder till En Bättre Sits för hela Sverige på www.enbattresits.se.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se