Stockholm-Mälarregionen lär av Wien

19 maj 2022
Vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Wien? Mycket! Under tre dagar reste Mälardalsrådets triple helix-nätverk Greater Stockholm Network till Wien för möten, studiebesök och samtal med politik, akademi och näringsliv.
Greater Stockholm Network i Wien. Foto: Michele Agostinis.

– Mälardalsrådets studieresor har resa efter resa varit till stor inspiration för vårt gemensamma arbete med att utveckla Stockholm-Mälarregionen. Denna gång söker vi inspiration från Wien – en stad där storregionala kopplingar och samarbeten varit och fortsatt är avgörande i stadens historia och för dess framtid. Staden, som historiskt varit ett europeiskt kulturcenter, blickar nu framåt och går i första ledet för att skapa framtidens smarta städer, sade Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet och delegationsledare.

Wien placerar sig ofta bra i internationella undersökningar som mäter livskvalitet och attraktivitet. Regionen har ett tydligt strategiskt fokus för framtiden utifrån det gemensamma paraplyet Smart City Vienna och fyra utvecklingsområden: miljö, utbildning, hälsa och infrastrukturutveckling. Prioriteringen av områden har varit svår, men fått löpande stöd från akademi och näringsliv genom Vienna Economic Council, som regelbundet samlar akademi och näringsliv för att göra strategin till verklighet.

– Wien och Stockholm-Mälarregionen har flera beröringspunkter och kännetecknas av liknande förutsättningar, med en växande befolkning och starkt fokus på näringslivsutveckling, sade Peter Hanke (S), finans- och handelskommunalråd Wien, när delegationens välkomnades till rådhuset.

Utifrån Mälardalsrådets fokusområden om kompetensförsörjning och infrastrukturutveckling hölls fördjupade diskussioner om hur Wien och Österrike hanterar bristen på samhällsbyggare samt hur utbildningsystemet är formerat med tydliga vägar mellan studier och arbete. Bland annat genom ett utvecklat lärlingssystem. Precis som i Stockholm-Mälarregionen hör den strategiska kompetensförsörjningen till en av regionens nyckelfrågor.

Under resan gjordes även studiebesök på Siemens Mobility i Wien, där delegationen fick se de nya NightJet-tågen och provåka Wiens välutvecklade kollektivtrafiksystem. Transportsystemet drivs av Wien tillsammans med grannregionerna Niederösterreich och Burgenland. Under det senaste året har en ny enhetsbiljett, ”365-eurobiljetten”, rullats ut till kraftigt reducerat pris. Biljetten är ett årskort som kostar motsvarande en euro per dag.

Klicka här för att se bilder från resan på Mälardalsrådets Facebook-sida.

Läs mer om Stockholm-Mälarregionens triple helixnätverk Greater Stockholm Network på Mälardalsrådets hemsida.