Nyheter

Stockholm Report 2012

Stockholm Report 2012 visar hur det går för Stockholm-Mälarregionen i en rad internationella rankingar. Dessa presenters under fyra kategorier: competitiveness, business and markets, people and living conditions, knowledge and science.

Somliga rankingar visar enbart siffror för Stockholms stad, andra för hela eller delar av Stockholm-Mälarregionen. Rapporten innehåller även några nationella rankingar.

Bilden är dock entydig: oavsett region som avses framgår det tydligt att Stockholm-Mälarregionen har klarat av den finansiella krisen och i vissa avseende stärkt sin ställning.

ta del av hela rapporten här
Stockholm Report 2012