350 tåg per dygn – Studiebesök med Storregional godsstrategi

25 oktober 2019

Varje år fraktas 100 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Mycket av godset passerar de viktiga logistikcentrumen i Bergslagen. Hallsbergs rangerbangård har 350 tågrörelser varje dygn. En Bättre Sits temagrupp Storregional godsstrategi besökte Hallsberg, Kumla och Örebro för att se rangerbangården och hur kommunerna och regionen hanterar godsflödena.

Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som landets konkurrenskraft. En långsiktigt hållbar transport- och infrastrukturplanering är en förutsättning för en minskad miljö- och klimatbelastning. För att utveckla mer kostnadseffektiva och miljövänliga logistikprocesser behövs storregional samordning av olika godsflöden.

Genom En Bättre Sits utvecklar Stockholm-Mälarregionen en storregional godsstrategi. Godsstrategin ska omfatta en utvecklad samverkan och systemsyn på godsområdet, för att förbättra beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. Arbetet med den storregionala godsstrategin bedrivs inom ramen för En Bättre Sits temagrupp Storregional godsstrategi.

Arbetet i temagruppen leds av ordförande Jan Owe-Larsson (M), regionråd Region Östergötland och vice ordförande Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län.

Material och underlag från dagen
Studiebesök Hallsberg
Logistikcentrum Kumla-Örebro

Se bilder från dagen på Mälardalsrådets Facebook-sida.