Nyheter

Svindlande höjder och diskreta elvägar  

Det och mycket mer stod på dagens agenda när En Bättre Sits temagrupp Storregionala godstransporter besökte Rosersbergsterminalen torsdagen den 13 juni. Syftet med besöket var att få ny kunskap och inblick inför den fortsatta planeringen och framtagandet av en ny godsstrategi i Stockholm-Mälarregionen.

Första stoppet gjordes på Yilport Stockholm Nord som är en av landets större kombinationsterminaler, med en snabb järnvägsförbindelse till ostkustens containerhamn i Gävle samt en tågpendel för gods från norra Tyskland.
- Vår vision är att bli en av världens topp-tio terminaler för godshantering, säger Britta Lundgren, terminalchef på Yilport Stockholm Nord.Förutom att få en inblick i terminalens logistiska planering fick även temagruppen utmana eventuell höjdrädsla med ett besök i terminalens två kranar på 25 meters höjd.

Näst på tur var Kilenkryssets kontor där Andreas Lenander, ansvarig för företagets affärsutveckling och ekonomi, tog emot gruppen. Kilenkrysset består av ett 100-tal bolag med avdelningar inom affärsutveckling, bygg, förvaltning och ekonomi.
Hela Rosersbergs logistikcentrum innefattar flertalet stora företag såsom Lidl, Postnord och DHL. Att arbeta med effektiva och hållbara transporter är av stor vikt.

En lösning kan vara utbyggnad av elvägar. Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tillsammans med Hans Säll från NCC och Fredrik Wrede från ABT bolagen berättade om projektet eRoadArlanda som är ett av projekten i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling för utveckling av elvägar. Tekniken bygger på konduktiv teknik med en elskena som diskret ligger i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan.Idag finns det en testbana som är placerad på väg 893 mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde, en sträcka på totalt 10 km varav 2 km elektrifieras i demonstrationsprojektet. Avslutningsvis begav sig temagruppen ut för att se testbanan och titta närmare på den el-lastbil som används på elvägen.