Nyheter

Systemanalys 2020 på Mälartinget

Varje dag reser 750 000 personer över kommungränser för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods lassas eller lossas i våra regioner varje år. Systemanalys 2020 tar form och blir ett givet tema för Mälartinget.

Mälardalsrådets arbete med en uppdaterad storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen har pågått sedan 2018 och nu börjar Systemanalys 2020 ta form. Arbetet leds av en politisk styrgrupp från de deltagande länen och har under processens gång involverat över 70 politiker från kommunal och regional nivå i fyra politiska temagrupper.

Johan Hjelm, ansvarig En Bättre Sits-processen på Mälardalsrådet.


- Underlagen från grupperna utgör grunden för uppdateringen av Systemanalys 2020, säger Johan Hjelm, ansvarig för En Bättre Sits-processen på Mälardalsrådet. Nu fortsätter uppdateringsarbetet i En Bättre Sits styrgrupp med målet att ett utkast till Systemanalys 2020 är klart under mars. Systemanalysen kommer att inlämnas till Trafikverket hösten 2020.

Mälartinget är en viktig hållpunkt för arbetet. På Mälartinget samlas de ledande beslutsfattare från kommunerna och regionerna som både varit med i arbetet och som kommande år ska driva våra prioriteringar gentemot den nationella och europapolitiska nivån.

- Jag ser fram emot att diskutera våra storregionala prioriteringar med förtroendevalda och tjänstepersoner på Mälartinget. Tillsammans har vi gjort ett gediget uppdateringsarbete under de senaste åren och vi börjar närma oss ett bra resultat. En förutsättning för arbetet har varit den breda tjänstemannaberedning som har bidragit med underlag och sakkunskap i arbetet, säger Johan Hjelm."En Bättre Beredning". Tjänstepersonerna från kommuner, regioner, akademi, näringsliv och statliga myndigheter har deltagit i arbetet med Systemanalys 2020.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Systemanalysen lyfter fram vikten i att se Stockholm-Mälarregionen som en del av ett större nationellt och internationellt transportsystem för gods- och persontrafik. Läs mer på ​www.enbattresits.se