Nyheter

Systemanalys 2020 presenterades i Östergötland

Intresset för den storregionala systemanalysen är stort bland Mälardalsrådets medlemmar. Region Östergötland bjöd in Mälardalsrådet för en presentation av systemanalysen när Samrådet för strategiska frågor sammanträdde den 3 april. Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet och ansvarig för En Bättre Sits-processen deltog digitalt för att berätta om arbetet och resultatet av Systemanalysen.

I Samrådet för strategiska frågor hanteras frågor som är av strategisk principiell betydelse för Östergötlands utveckling och som påverkar relationen mellan regionen och kommunerna.

- Det märks att det finns ett stort intresse och ett starkt ägarskap bakom systemanalysen från kommunerna och regionerna, sade Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet. Det är ett gediget arbete som har gjorts med värdefulla perspektiv från Östergötlands ca tio kommunalråd och regionråd som har deltagit i processen. Med gediget beredningsstöd och underlag från regionens tjänstepersoner.

Arbetet i Mälardalsrådets En Bättre-Sits-process leds av en politisk styrgrupp med representanter från samtliga regioner. Region Östergötland representeras av Julie Tran (C) och Jan Owe-Larsson (M).

- Systemanalysen är basen i Östergötlands påverkansarbete gentemot staten när den nationella infrastrukturplanen ska tas fram. Framgångsrikt lobbyarbete tillsammans med andra regioner i Stockholm-Mälarregionen har bland annat underlättat beslutet om Ostlänken, sade Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland.

Jan Owe-Larsson (M) har varit ordförande i En Bättre Sits temagrupp med den storregionala godsstrategin som bereds parallellt med systemanalysen. Som avslutning på samrådet presenterades förslaget till storregional godsstrategi av Jan Owe-Larsson (M) och infrastrukturstrategen Eleonor Mörk, som har varit sammankallande i beredningsgruppen.

- Effektiva och hållbara godstransporter är avgörande för regionens utveckling. Men för att svara upp mot utmaningarna behöver kapaciteten både öka och bättre tas tillvara, sade Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland.