Nyheter

Tåget snabbare än bilen mellan nodstäderna och Stockholm

Den nya uppföljningen från Östra Mellansverige-samarbetet (ÖMS) visar att tåget är snabbare än bilen från samtliga nodstäder till Stockholm. Uppföljningen visar även att 76 procent av befolkningsökningen i regionen sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik.

ÖMS är ett samarbete mellan regionerna Stockholm, Sörmland, Gävleborg, Östergötland, Västmanland, Uppsala och Örebro, samt Mälardalsrådet med syfte att samordna storregional planering i östra Mellansverige.

Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Region Stockholm. Foto: Region Stockholm.
Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Region Stockholm. Foto: Region Stockholm.


Det här är två steg i rätt riktning för Östra Mellansverige. För att vi ska nå våra klimatmål behöver vi ha korta restider med tåg som gör att folk ställer bilen och väljer kollektivtrafiken. Vi behöver fortsätta länka samman våra storregionala nodstäder med tvärförbindelser men också stärka våra internationella förbindelser med andra storstadsregioner som Oslo, säger Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Region Stockholm.

Det övergripande målen för ÖMS 2050 är att få en stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS. För att nå målet har fem strategiska inriktningar formulerats:

¤ integrera arbetsmarknads- utbildnings- och bostadsmarknaderna
¤ verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena
¤ länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser
¤ stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner Helsingfors, Oslo och Öresund
¤ säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning

- Det här är viktiga inriktningar för våra regioners framtid. Vi måste klara våra klimatmål och bli resurseffektiva och klimatneutrala, genom att utöka kollektivtrafiken mellan våra regioner och samplanera kollektivtrafik och utbyggnaden av bostäder. Det ska vara lätt för våra invånare att göra rätt val i vardagen. Samtidigt är det viktigt att ÖMS-regionens invånare att ha nära till arbetsplatser och lärosäten från hemmet med kollektivtrafik, för att nå det behöver vi integrera dessa tre ihop och stärka sambanden, avslutar Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Region Stockholm.