Nyheter

Transportforum 2020

Transportforum i Linköping är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Här samlades bransch, politik och akademi den 8-9 januari. Mälardalsrådet var på plats i vanlig ordning.


Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen hålls i januari varje år och arrangeras av VTI. På konferensen och mässan träffas intressenter, organisationer och beslutsfattare för att diskutera allt från autonoma fordon till och trafiklösningar över regiongränserna.

Mälardalsrådet deltog för att berätta om arbetet med Systemanalys 2020 och de gemensamma infrastrukturprioriteringarna i En Bättre Sits. Konferensen är även en given plattform för kunskapsutbyten mellan branscher och expertgrupper. Utmaningarna inom kompetensförsörjningen av infrastruktursektorn är ett exempel på ett brännande ämne som både kombinerar arbetet i En Bättre Matchning och En Bättre Sits. På detta tema presenterar Mälardalsrådet en ny rapport i slutet av januari 2020.

I Mälardalsrådets monter medverkade även Mälardalstrafik för att berätta om sina nya Mälartåg, som trafikstartades i december 2019.