Nyheter

En Bättre Sits i Bryssel: Tydlig målbild för TEN-T

Transporterna ökar till, från och genom Stockholm-Mälarregionen. Genom sitt läge i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det europeiska transportnätet (TEN-T). Mälardalsrådet presenterade Stockholm-Mälarregionens syn på framtiden för TEN-T under ett välbesökt seminarium i Bryssel den 21 november.

Den Europeiska kommissionen har inlett en översyn av det europeiska transportnätet och Mälardalsrådets transportsamarbete En Bättre Sits följer utvecklingen noga för att tydliggöra hur Stockholm-Mälarregionen ser på framtiden för det europeiska transportsystemet. Ett gemensamt svar från Stockholm-Mälarregionen om framtiden för TEN-T lämnades till Kommissionen under sommaren. Svaret kan läsas här.

Den 21 november följde Mälardalsrådet upp samrådssvaret med ett seminarium i Bryssel i samband med Korridorsforum, konferensen för parterna längs med den skandinaviska transportkorridoren ScanMed. På seminariet deltog representanter från Kommissionen, Europaparlamentet och regionerna längs med ScanMed.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Sörmland och vice ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits presenterade Stockholm-Mälarregionens syn på utvecklingen av transportnätet.

- För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på infrastrukturen, sade Monica Johansson (S). Stockholm-Mälarregionen stödjer en förlängning av den skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga transportnoder. När Stockholms nya hamn Norvik i Nynäshamn är klar måste den inkluderas i korridoren.

Från Kommissionen deltog ScanMed-korridorens koordinator Pat Cox. Han var imponerad över samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och att underlag finns på plats inför det fortsatta revideringsarbetet.- De parter som är ute tidigt och kan göra tydliga prioriteringar har den bästa utgångspunkten i revideringen, sade Pat Cox, korridor samordnare för ScanMed-korridoren. Våra satsningar kommer att vara i linje med den "Green Deal" som Kommissionen arbetar mot.

Johan Danielsson (S) är svensk Europaparlamentariker och sitter i Europaparlamentets transportutskott.

- Som svensk Europaparlamentariker är det viktigt att lyssna in landets regionala parter. Just nu präglas mycket av diskussionerna på den Europapolitiska nivån av hur EU:s budget kommer att se ut. Utfallet kommer att påverka korridorutvecklingen. Vi i har kontinuerliga kontakter med Kommissionen.

ScanMed-korridorens noder Hallsberg och Stockholm (Norvik) presenterades av Magnus Lagergren (KD), Region Örebro län, respektive Lotta Andersson, Stockholms Hamnar. I ett avslutande panelsamtal deltog även Matias Martinen (Saml), riksdagsledamot från Finlands riksdag.


Klicka här för att se bilder från dagen på Mälardalsrådets Facebook-sida.