Nyheter

Tydliga prioriteringar uppskattas i riksdagen

Kommunerna planerar för jobb och bostäder och regionerna satsar på grön trafik. Då måste staten ta sitt ansvar och satsa på infrastrukturen där människor reser till jobb och gods transporternas. Vardagspendlarna var i fokus när riksdagsledamöter och politiker från Mälardalsrådet möttes den 15 december för att diskutera Trafikverkets förslag för framtidens transporter.

Trafikverket har lämnat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och i vår kommer regeringen ta beslut om var satsningar ska göras kommande år. Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har länen i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för vad som behöver prioriteras. Nu samlas de politiska krafterna för att regeringen ska omsätta regionens prioriteringar till nya spår, vägar och farleder.

Mälardalsrådet bjuder regelbundet in riksdagsledamöterna från Stockholm-Mälarregionen till möten om transportutveckling och utbildning. Den 15 december diskuterades planförslaget och det fortsatta arbetet inför regeringens beslut.

- Stockholm-Mälarregionen vill fortsätta att utveckla transporterna, bostadsbyggandet och klimatarbetet och då måste staten svara upp i planeringen av framtidens transporter. Vi vill att utlovade satsningar genomförs och har till det sju storregionala prioriteringar som ger nytta för hela landet. I Trafikverkets förslag har delar kommit med, men vi riskerar förseningar som Fyrspåret Uppsala-Stockholm ochannat som behövs idag skjuts på framtiden, som Hjulstabron, sade Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Värdar för mötet var riksdagsledamöterna Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande i riksdagens Trafikutskott och Åsa Coenraads (M), ledamot i riksdagens Trafikutskott med Jens Holm (V), ordförande Trafikutskottet som inbjuden talare.

- Utifrån Trafikverkets planförslag är min bild att för lite görs och för sent. Det är oroande att Fyrspåret Uppsala-Stockholm inte finansieras fullt ut och riskerar förseningar. Vi kan inte ha en modell där staten utlovar satsningar till kommuner och regioner och sedan inte håller det som utlovats. Jag hade även velat se tydligare gods- och klimatperspektiv i Trafikverkets planförslag, sade Jens Holm (V), ordförande Trafikutskottet som inbjuden talare.

Teres Lindberg (S) avslutade seminariet med att tacka för Mälardalsrådets arbete med att samla kommuner och regioner från sju län bakom gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen.

Läs mer på www.enbattresits.se