Nyheter

Uppstartsmöte för en bättre infrastruktur 18 januari

För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på, men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut var satsningar behövs och gör störst nytta. På det temat träffades regionens ledande företrädare för ett länsöverskridande- och blocköverskridande politiskt möte i Stockholm den 18 januari.

60 ledande politiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) arbetar tillsammans för att diskutera och prioritera vilka infrastruktursatsningar som behöver göras och som leder till störst nytta.

Kristoffer Tamsons (M) i SVT Stockholm den 19 januari 2019 om Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Klicka här för att se klippet.


Politikerna möttes för att påbörja diskussioner om regionens prioriteringar inför nästa nationella plan för transportinfrastrukturen. Samarbetet – kallat ”En Bättre Sits” – koordineras av Mälardalsrådet med syftet att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Arbetet leds av en politisk styrgrupp med ordförande Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och vice ordförande Monica Johansson (S), finansregionsråd Sörmland.

Politisk representation i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process.

Presentationer från dagen
Kristoffer Tamsons och Monica Johansson - EBS - Resultat och framgångsfaktorer
Maria Nimvik Stern - EBS-processen framåt
Magnus Persson - Trender i transportsystemet
Helena Sundberg Utveckling av infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen
Johan Hjelm - Lansering av En Bättre Sits i världen

Klicka här för att se bilder från dagen i Mälardalsrådets Facebook-album.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen.

Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Rådet samlar kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se