En Bättre Matchning

Arbete kring strategisk kompetensförsörjning i sju län: Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Gävleborg och Östergötland

En samsyn och ett gemensamt agerande ökar förutsättningarna för att få genomslag för gemensamma prioriteringar inom arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen gentemot exempelvis staten, eller i dialogen med lärosäten.

Mälarregionens sju län har gemensamt tagit fram en systembild inom det strategiska kompetensförsörjningsområdet. En del i detta är skapa en gemensam storregional samsyn för matchningsproblematiken.