En Bättre Matchning

Arbete kring strategisk kompetensförsörjning i sju län: Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Gävleborg och Östergötland

En samsyn och ett gemensamt agerande ökar förutsättningarna för att få genomslag för gemensamma prioriteringar inom arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen gentemot exempelvis staten, eller i dialogen med lärosäten.

Mälarregionens sju län (Stockholm,Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland och Sörmland) arbetar gemensamt för att få till en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. Det är samarbetets ambition att detta görs genom dialog och samarbete med våra lärosäten i Stockholm-Mälarregionen.