30 år av samarbete – nu blickar vi fram emot kommande 30 år!

20 december 2022
År 2022 har vi befunnit oss i en tid mellan oro och hopp – med pandemin till synes över och krig i Europa har vi firat Mälardalsrådet 30 år av storregionalt samarbete. Vi har blickat tillbaka på samarbetet i vår Stockholm-Mälarregion, reflekterat över framgångar och utmaningar, men också vågat drömma och formulera en gemensam framtidsbild. När året nu går mot sitt slut har vi samlat kraft mot kommande 30 år där samarbete över gränser har blivit än viktigare, skriver Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet i sin årskrönika.

Våren 2022 präglades av en intensiv slutspurt av det opinionsbildande arbetet för att få genomslag för våra storregionala prioriteringar i En Bättre Sits-samarbetet i den Nationella transportsport-infrastrukturplanen 2022-2033. Regeringens beslut innebar flera viktiga delsegrar, men samtidigt saknades ett flertal viktiga satsningar i vårt transportsystem och vi ser en växande underhållsskuld på järnvägen. Parallellt inledde vi den gemensamma resan mot ett uppdaterat dokument för våra prioriteringar och en utvecklad politisk process över parti- och länsgränserna. Vi befäste också arbetet i det nya Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen, som Mälardalsrådet driver tillsammans med Trafikverket Stockholm och Öst.

Kompetensförsörjningssamarbetet, En Bättre Matchning, har utvecklats med fokus på genomströmningen på lärarutbildningen och kraftsamling för fler samhällsbyggare. Det är glädjande att Trafikverket har börjat ta kompetensförsörjningsfrågorna på allvar och att vi har en god dialog i frågan. Särskilt spännande är de synergier som finns här mellan En Bättre Matchning- och En Bättre Sits-samarbetet, vilket vi har lyft fram bland annat under vårt Almedalsseminarium.

Mälartinget i Västerås firade vi vårt 30-årsjubileum med över 330 personer från 50 kommuner och 10 regioner samt representanter från näringsliv och akademi. Vi reflekterade över de gångna åren och diskuterade hur vi vill att Stockholm-Mälarregionen ska vara i framtiden. Vårens arbete med Framtidsbild Stockholm-Mälarregionen 2050 slutfördes på ett extra rådsmöte digitalt i december.

Pandemiåret 2020 följdes som bekant av pandemiåret 2021. 2022 kunde vi äntligen ses i många sammanhang igen, samtidigt som pandemins kvarstående effekter blivit en del av det nya normala. Men oaktat hur vi möts ser jag och mina kollegor ett enormt engagemang och stor energi för att tillsammans forma framtiden. Redan nu vill vi ta chansen att välkomna er alla till Mälartinget i Södertälje den 4-5 maj – där vi ser fram emot början på fortsatt storregionalt samarbete under många år till!

God jul och gott nytt år!

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare