70 politiker väljer väg för kollektivtrafik, gods och internationella transporter

13 november 2023
Hur ska framtidens godstransporter, kollektivtrafik och internationella samband formas i Stockholm-Mälarregionen? Fredagen den 10 november samlades 70 kommun- och regionpolitiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen för att fortsätta det politiska vägvalsarbetet för framtidens infrastruktur.
70 politiker samlades för politiska vägvalsdiskussioner i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete den 10 november.

– Vi har kommit en bit i vårt arbete. Vi vet att vi kan och vi vet att vi vågar. Det är intressant att se de material och underlag som nu börjar ta form i de tre grupperna kollektivtrafik, godstransporter och internationell tillgänglighet och konkurrenskraft, sade Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

– Det är viktigt att vi håller momentum i arbetet. Gruppernas underlag och den färdiga utvecklingsstrategin för transporterna (”Systemanalys 2024”) måste komma på plats så att Stockholm-Mälarregionen kan lämna tydliga svar till regeringen och andra parter om hur vi ser på transportutvecklingen, sade Jens Sjöström (S), Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

I Mälardalsrådet transportsamarbete deltar de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland för att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Uppdateringen sker med utgångspunkt i tre politiska temagrupper som alla sammanträdde under mötet den 10 november. Mötet inleddes med presentation från respektive temagrupp om hur arbetet löper på och vilka knäckfrågor som kommer att adresseras innan slutrapporteringen i februari.

Anton Fendert (MP), Region Stockholm och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, leder kollektivtrafikgruppen.

– Vi har kommit ganska långt i vår grupp och har redan fyra ställningstaganden. Viktig inspiration kommer bland annat från studiebesöket på Trafikverkets Trafikledningscentral. Idag kommer vi börja titta på de viktiga kartorna och trafikflödena, sade Anton Fendert (MP).

– Vi har en bra grund att stå på. Nu handlar det om att börja gå in och slipa på formuleringarna. En nyckelfråga som har dykt upp är hur frågan om spårspring ska hanteras. Att dela spåren mellan kollektivtrafiken, underhållsarbeten och godstransporter är en knäckfråga som vi kommer att ta vidare med godsgruppen, sade Jenny Landernäs (M).

Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland leder godsgruppen.

– Sedan i våras har vi gjort studiebesök och fördjupat oss i olika frågor, som TEN-T och de nya förutsättningar som följer av den föreslagna TEN-T-förordningen. Bland annat kommer vi att ha en stor ökning av urbana noder i vår region med nya krav och utvecklingsmöjligheter från EU-nivån. Nästa steg är nu att rita upp transportstråken. Samt att vi tydliggör vilka parter som behöver göra vad för att vi ska komma framåt, sade Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland.

– Vi har tagit fram fyra övergripande ställningstaganden så här långt. Varje ställningstagande bygger på olika grundförutsättningar. För att godset ska komma fram i tid så måste vi titta på var det finns utmaningar. Vi ska hålla kontinuerlig kontakt med kollektivtrafiken, så att vi kan samordna och samsas i trafiken, sade Christoffer Öqvist (M).

Andreas Svahn (S), Region Örebro län, och Cecilia Linder (M), Region Uppsala, leder gruppen för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

– Vi har hittills arbetat mycket med flyget och då särskilt Arlanda. Arlandas konkurrenssituation håller på att försämras. Inte minst för att staten inte har satt ner foten kring vad man vill med sin flygplats. Sedan har vi frågan om flygets omställning och den potential som finns där. Idag kommer vi titta särskilt på järnvägen och sjöfarten, sade Andreas Svahn (S).

– Vi har fokuserat på Arlanda, som är vår port mot omvärlden, med stor betydelse för hela regionen. Vi har även målkonflikter och måste se på hur olika trafikslag hänger samman för att länka samman de internationella resorna med resorna vidare i våra län. Mycket händer på järnvägen när det handlar om de internationella kontakterna och vi kommer särskilt diskutera Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland idag, sade Cecilia Linder (M).

Under dagen presenterades även en ny rapport om Stockholm-Mälarregionens internationella tillgänglighet. Rapporten kan läsas på Mälardalsrådets hemsida.