Bodil Båvner, SKR: ”Att få legitimerade lärare överallt är en fråga om likvärdighet.”

22 september 2022
30 procent av lärarna i Stockholm-Mälarregionen är obehöriga. Regionen behöver rekrytera cirka 5 000 nya lärare varje år, de kommande tio åren. Sett till historisk genomströmning kommer bara 4200 av dessa att fullfölja sin utbildning, och underskottet av legitimerade lärare riskerar att öka. Hur kan olika parter bidra för att öka andelen behöriga lärare? Mälardalsrådet bjuder in till ett seminarium den 7 oktober för att diskutera frågan och möjliga lösningar.
Bodil Båvner utredare på SKR och Lena Strömgren fritidspedagog på Katrineholms kommun

I Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning är frågan om ökad genomströmning och fler behöriga lärare prioriterad. Rapporten ”Lärarbristens förklaringsfaktorer” beskriver potentialen i att rikta arbetet mot att få de lärarstudenter som hoppar av utbildningen i dess slutskede att slutföra sina studier.

– Flera av dessa individer arbetar redan idag inom skolans värld. Ett fokus på att få dem att slutföra sina studier kan innebära en mindre insats för arbetsgivare och berörda aktörer än att försöka få in nya personer i läraryrket. Att få legitimerade lärare överallt är en fråga om likvärdighet. Alla elever ska kunna undervisas av behöriga lärare, säger Bodil Båvner utredare på SKR.

Motivation och stöd
Lena Strömgren arbetar idag som fritidspedagog och har läst grundskolelärare med inriktning fritidspedagog. Hon är en av dem som inte slutfört sin lärarutbildning. För Lena Strömgrens del handlar det framför allt om motivation men även om den stora insatsen det krävs rent praktiskt för att påbörja studierna igen.

– Det krävs att man hittar motivationen, vilket många gånger kan vara svårt när man redan arbetar i skolan och känner att man har med sig de kunskaper man fått genom sin utbildning. Legitimationen blir då mer en formalitet för andras skull. Det är därför viktigt att bli påmind om vinsten av en avslutad utbildning men också att man själv inser vad man kan få ut av att faktiskt legitimera sig, säger Lena Strömgren.

– Kommuner där det finns en stöttande funktion från förvaltningen får också fler lärare som slutför sin examen och blir legitimerade. Det kan därför vara en anledning att från arbetsgivarens sida verkligen ta reda på vilka medarbetare som har en påbörjad utbildning och sedan fungera som länken mellan medarbetaren och de fortsatta studierna. Framför allt att vara den som visar på fördelarna med att slutföra sin lärarutbildning. Det kan handla om löneutveckling men kanske främst möjligheten till utveckling i arbetslivet, menar Bodil Båvner.

Viktigt med samordning
Ylvali Winkler, studievägledare på Viadidakt i Katrineholm, träffar många lärare som inte har slutfört sina studier. Gemensamt för dem är att de inte har mycket kvar till slutförd utbildning men trots det svårt att ta upp studierna igen.

– Som studievägledare ser jag att vi inblandade aktörer behöver samordna för att förenkla återupptagandet av studierna för avhoppade lärare. En kedja mellan arbetsgivare, lärcentrum och lärosäte behöver skapas för att i slutändan kunna få fler legitimerade lärare på våra skolor, säger Ylvali Winkler.

Anmäl dig till seminariet: 
Mälardalsrådet bjuder in till dialog för att diskutera hur kommuner, regioner, lärcentrum och lärosäten tillsammans kan arbeta med att motverka och möta dessa sena avhopp.
Tid: Fredag 7 oktober kl. 10:00-12:00 med gemensam lunch efteråt.
Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3 i Stockholm
Mer information och anmälan hittar du här. Anmäl dig senast måndag den 3 oktober. 

Varmt välkommen!