Stärkt lärarförsörjning

En Bättre Matchning har under 2020-2021 genomfört en pilotstudie med syfte att stärka kompetensförsörjningen av pedagogiska yrken i Stockholm-Mälarregionen. Resultat från kartläggning, intervjuer och möten med representanter från regioner, kommuner och akademi diskuterades vid möte i februari inför det fortsatta arbetet.

Följande tre områden har prioriterats där område 1 påbörjades under sommaren 2021 och kommer att presenteras tillsammans med handlingsplan under Mälartinget 5-6 maj 2022 i Västerås. 

 • Område 1: Fördjupad kartläggning  
 • Område 2: Ökad genomströmning       
 • Område 3: Arbetsintegrerad lärarutbildning

En särskild ledningsgrupp har bildats för beslut om och uppföljning av projektplan, liksom en referensgrupp för bredare avstämning.  

I ledningsgruppen deltar:  

 • Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Region Västmanland   
 • Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör Region Sörmland   
 • Carmen Blom, biträdande förvaltningschef, Sigtuna kommun,  
 • Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, Knivsta kommun  
 • Erik Johansson, verksamhetschef grundskolenivå, Västerås stad   
 • Therese Welen, vice akademichef, Mälardalens högskola    
 • Ulrika Göransson, universitetslektor, Örebro universitet    
 • Madeleine Michaelsson, utvecklingsledare, Högskolan Dalarna    
 • Ulla Ek Lundström, sektionschef, Stockholms universitet   

 

I referensgruppen deltar: 

 • Julia Elenäs, utredare UKÄ   
 • Per Båvner, utredare Lärarförbundet
 • Somia Frej, utredare, SKR  
 • Anna Hagborg, enhetschef/utbildningsledare, Uppsala universitet 
 • Ingrid Nordqvist, utbildningsledare, Högskolan i Gävle 
 • Håkan Löfgren, dekan, Linköpings universitet   
 • Peter Gabrielsson, verksamhetschef för PUD, Högskolan Dalarna  
 • Anette Lundin, utbildningsdirektör, Linköpings kommun   
 • Carin Hedengård, gymnasiechef Arvika kommun
 • David Carlsson, akademichef Mälardalens högskola  
 • Inga-Lena Spansk, skolchef, Mora kommun   
 • Jeanette Källstad, utvecklingsstrateg, Region Västmanland 
 • Jenny Nordström, Förvaltningsdirektör Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrtälje kommun    
 • Johan Abrahamsson, tf. Utbildningsdirektör Södertälje kommun
 • Lars Walter, sektorschef Bildningssektorn, Borlänge kommun   
 • Marie Kilk, förbundsdirektör Sydnärkes utbildningsförbund (Hallsberg, Laxå, Askersund)
 • Marie Truedsson, förvaltningschef, Sundbybergs stad    
 • Staffan Henningson, planerare, Örebro kommun 
 • Therese Hagberg, HR-chef, Uppsala kommun   
 • Tomas Hartikainen, sektorchef Utbildning, Gävle kommun   
 • Thomas Karlsson, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen, Köpings kommun
 • Thomas Winqvist, Hälsinglands Utbildningsförbund (Bollnäs, Nordanstig, Söderhamn)
 • Åsa Andersson, utvecklingsstrateg, Flens kommun   
 • Åsa Unger, skolchef, Söderhamns kommun