Nyheter

Starkare transportkorridor gynnar Sverige och Finland

Utbytena mellan Stockholm-Mälarregionen och Södra Finland har alltid varit starka. Varje år passerar miljoner färjepassagerare och gods för miljarder mellan Stockholm-Mälarregionen och Åland-Åbo-Helsingfors. Men tillgängligheten kan aldrig tas för given. Hur förbättrar vi transportinfrastrukturen och kapaciteten för gods- och persontrafik?


Transportinfrastrukturen längs med den Europeiska handelskorridoren ScanMed var i fokus när Åbo stad arrangerade Europaforum 2019. Generalsekreterare Maria Nimvik Stern deltog i ett panelsamtal tillsammans med representanter från Egentliga Finland, EU-Kommissionen, Europaparlamentet och det Finska Trafikverket. Filmen från seminariet kan ses nedan.De åtta länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om utbyggnaden av det europeiska transportnätet. För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Länen stödjer en förlängning av den skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga transportnoder. När Stockholms nya hamn Norvik i Nynäshamn är klar måste den inkluderas i korridoren.