Nyheter

Kristoffer Tamsons (M): Gemensam plan för framtidens transporter

Kristoffer Tamsons (M) är trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. I månadens krönika sammanfattar han årets arbete med Systemanalys 2020. Samtidigt som Coronapandemin slår hårt mot oss som älskar att resa.

Coronapandemin har slagit hårt mot oss som älskar att resa. Som gläds när pendlaren stiger på bussen på morgonen. Som vet att grunden för vårt välstånd är säkra godstransporter till och från kontinenten. Coronapandemin har slagit hårt mot Stockholm-Mälarregionen. Men som ledare i kommuner och regioner vet vi att vi måste planera för framtiden samtidigt som vi hanterar svåra utmaningar här och nu.

Det kommer en tid efter coronapandemin då resorna kommer att börja öka igen. Även om framtidens resor kanske kan komma att skilja sig något från dagens resor. Utmaningarna i form av ökande resandeströmmar kommer dock att vara desamma för Sveriges mest expansiva region. Här bor nästa halva landets befolkning som tillsammans står för ungefär hälften av Sveriges BNP.

För att möta utvecklingen samarbetar regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för en bättre transportinfrastruktur i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Tillsammans har länen enats om gemensamma mål och en politiskt genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem (Systemanalysen).

Under 2018-2020 har Systemanalysen uppdaterats. Arbetet har bedrivits i fyra politiska temagrupper med totalt 70 politiska företrädare från kommunal och regional nivå. En tjänstemannaberedning med bred representation har varit knuten till respektive grupp. Resultaten från varje delgrupp har utgjort grunden för uppdateringen av Systemanalys 2020. Idag är jag glad att kunna presentera en genomarbetad och välförankrad Systemanalys som nu går vidare till regionerna i samarbetet.

Systemanalys 2020 är vår politiskt förankrade utvecklingsstrategi för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. En gemensam bild och prioriteringar för transportinfrastrukturen som bygger på att vi kan förstå varandras utmaningar och tillsammans lösa de problem som påverkar allra mest. Det är en styrka att vi ännu en gång har kunnat hålla i, hålla ihop och enas över parti- och länsgränser för bättre transporter i Stockholm-Mälarregionen. Tillsammans skapar vi En Bättre Sits för våra regioninvånare, för våra företag, för våra resenärer, som snart kommer att färdas på våra spår, vägar och farleder.

Kristoffer Tamsons (M)
Trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet