Godstransportrådet besökte Eskilstuna logistik

20 maj 2022
Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen samlar ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara godstransporter. Den 20 maj hölls möte i Eskilstuna för att diskutera det pågående arbetet och se närmare på exempel på intermodalitet och elektrifiering hos Eskilstuna logistik.
Godstransportrådet provåker hybridlastbil under studiebesöket hos Eskilstuna logistik. Foto: Anders Nilsson/Mälardalsrådet

– Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen är ett tydligt exempel på samverkan som svarar upp mot konkreta behov. Resan mot hållbara och effektiva godstransporter kräver arbete från både det offentliga, företag och akademin. Mälardalsrådet har gjort det förut inom andra områden och vi på Trafikverket är glada att vi kan utveckla Godstransportrådet tillsammans med dem, sade Rami Yones, regiondirektör Trafikverket Öst och vice ordförande Godstransportrådet.

Godstransportrådet i Eskilstuna. Foto: Anders Nilsson/Mälardalsrådet.

Christian Mineur, Trafikverket Öst och Godstransportrådets beredningsgrupp, rapporterade från temagruppen modalt skifte, där arbetet går vidare med att kartlägga regionens godsstråk och knutpunkter för lastning. Ludvig Elgström, Trafikverket Stockholm och Godstransportrådets beredningsgrupp, berättade om de senaste analyserna som gjorts kring var lastbilar stannar i regionen, samt förutsättningarna för kombinerad uppställning och laddning.

Godstransporterna avgörande
I Eskilstuna samsas en lång industritradition med en stor framtidstro. Fler än 6000 företag drivs i kommunen och logistiksidan blir allt starkare. Eskilstuna logistik har som primärt mål att skapa arbetstillfällen i Eskilstuna och sammanför en stor bredd av branscher inom allt från detaljhandel, e-handel och logistikbolag. Under de senaste åren märks stora etableringar som Amazon, H&M och COOP.

Peter Rosendahl är Transportchef på COOP och visade runt under det efterföljande studiebesöket i logistikparken, som även bjöd på provåkning i en av Scanias nya hybridlastbilar.

– Eskilstuna har legat i framkant och varit snabba med att kunna möta våra behov. Under de kommande månaderna etablerar vi på COOP vårt nya centrallager här i Eskilstuna. Anläggningen ansluter direkt till järnvägen, som idag står för 35% av COOPs transporter. Transporterna med vårt egna COOP-tåg ersätter 16 900 lastbilskörningar, 9 600 ton koldioxid per år, sade Peter Rosendahl, transportdirektör COOP.

Läs mer om Godstransportrådets arbete.