Greater Copenhagen och Mälardalsrådet lär av varandra

14 september 2022
Hur kan storregionala samarbeten stötta varandra i gemensamma sakfrågor? Representanter från Greater Copenhagen hälsade på Mälardalsrådet för att bland annat diskutera godstransporter i Norden.
Representanter från Greater Copenhagen tillsammans med Mälardalsrådets kansli

Mötet med Greater Copenhagen innebar spännande samtal om hur regioner och kommuner samarbetar för bättre infrastrukturplanering och kompetensförsörjning över läns- och landsgränserna. Mycket finns att lära av varandra för att, med relativt små medel och kanslier, få ökad genomslagskraft  – samtidigt som vi kan bli bättre på att stötta varandra i gemensamma sakfrågor:

  • Hur påverkas utvecklingen av godstransporter i Stockholm-Mälarregionen av getingmidjan Öresundsbron?
  • Hur belyser vi gemensamt potentialen i godstransporter på sjön, till exempel linjen Rostock-Nynäshamn, för att avlasta vägtransporterna?

Tack för bra samtal, vi ser fram emot fortsatt samverkan!

På gång

Godsdagen 25 november
Anmäl dig här senast 17 november