25 nov 2022

Godsdagen 2022

Mälardalsrådets årliga Godsdag samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för diskussioner om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Varmt välkommen med din anmälan nedan*!
25 nov 2022 10:00
7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm, Sverige

Program

10.00 Välkomna!
Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet
Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm
Rami Yones, regional direktör Trafikverket Öst

Sjöfartens omställning och utvecklingen av gröna korridorer
Björn Garberg, nationell sjöfartssamordnare
Åsa Tysklind, kanslichef Nationella godstransportrådet

Gränsöverskridande godstransporter
Linda Thulin, styrelseordförande godskorridoren Scanmed
Linus Eriksson, VD Øresundsbron

Näringslivets perspektiv på utvecklingen av hållbara godstransporter
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna
Björn Ragnebrink, director business development Swedavia
Kristina Nyquist, VD Siemens Mobility

Aktuellt från Godstransportrådets grupper Modalt skifte och Elektrifiering
Christian Mineur, Trafikverket och Dino Keljalic, Region Örebro län
Ola Hjärtström, Ekonomichef/CFO & vice VD Norrköpings hamn
Ludvig Elgström, Trafikverket  och Felix Ek, BioDriv Öst

Uppföljning av Godsstrategin och kommande arbete med Systemanalys 2024

Godstransportrådet har etablerats av Trafikverket och Mälardalsrådet för att förverkliga En Bättre Sits Storregionala godsstrategi samt stödja genomförande av Trafikverkets Färdplan för arbetet med överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och till sjöfart.

*För att följa eventet digitalt, mejla aviva.blomquist@malardalsradet.se

 

Möten och seminarier
Visa kalendern