Mälardalsrådets Rådsmöte 2020

Detaljerad information

Vi ställer om! Rådsmötet för Mälardalsrådets medlemmar den 21 augusti hålls digitalt. Mälartinget i Eskilstuna flyttas istället fram till maj 2021.

Rådsmötet för Mälardalsrådets medlemmar hålls digitalt den 21 augusti kl 12.00. Detaljerad information kommer att skickas ut till rådsledamöterna. Rådsmötet är öppet för alla att lyssna på, och årsmöteshandlingarna publiceras på Mälardalsrådets hemsida senast två veckor före mötet.

Partierna har möjlighet att hålla digitala partigruppsmöten inför rådsmötet den 21 augusti och ansvarar själva för genomförandet.

Samtliga bokningar gällande deltagande i Mälartinget och hotellboende som har gjorts genom Mälardalsrådets anmälningssystem (via Travel Team) avbokas automatiskt.

Om du har frågor får du gärna kontakta Mälardalsrådets kansli.

 

12:00
Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm, Sverige