Mälardalsrådets Rådsmöte 2020

Detaljerad information

Vi ställer om! Varmt välkommen att delta i Mälardalsrådets digitala rådsmöte fredag 21 augusti kl 12.00-13.00. Mälartinget i Eskilstuna flyttas istället fram till maj 2021.

Rådsmötets handlingar finns tillgängliga på Mälardalsrådets hemsida.

Mälardalsrådets styrelse beslutade den 25 juni att skjuta upp konferensen Mälartinget, som skulle ha hållits den 20-21 augusti i Eskilstuna, till nästa år. Beslutet togs efter att regeringen meddelat att inga förändringar kommer att ske under sommaren kring förordningen om förbud mot sammankomster med fler än 50 personer. Rådsmötet hålls digitalt.

Det digitala rådsmötet hålls med mötesverktyget eSessions för att registrera närvaro, begära ordet med mera. eSessions är webbaserat och deltagaren loggar in i verktyget på valfri enhet i en webbläsare. För ljud och bild används videolösningen Zoom som laddas ner separat.

Anmälda rådsledamöter/ersättare kommer att få ett separat mail med instruktioner och lathundar för eSessions och Zoom.

Om du redan har anmält dig till rådsmötet behöver du inte göra det på nytt. Om du har fått förhinder, meddela oss snarast.

Nya anmälningar till rådsmötet görs via denna länk senast fredag 14 augusti 2020.

Rådsmötet är öppet för alla att lyssna på och kan följas via Mälardalsrådets Facebooksida.

Partierna har möjlighet att hålla digitala partigruppsmöten inför rådsmötet den 21 augusti och ansvarar själva för genomförandet.

Samtliga bokningar gällande deltagande i Mälartinget och hotellboende som har gjorts genom Mälardalsrådets anmälningssystem (via Travel Team) avbokas automatiskt.

Om du har frågor får du gärna kontakta Mälardalsrådets kansli.

 

12:00
Mälardalsrådet, Centralplan, Stockholm, Sverige