Nyheter

Modalt skifte och elektrifiering i fokus för Godstransportrådet

Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen beräknas öka med 65 procent fram till 2040. För att öka/stärka effektiviteten och hållbarheten har Trafikverket och Mälardalsrådet bildat ett storregionalt Godstransportråd med ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv.

Rapporter från Trafikverket och Mälardalsrådet tecknar en tydlig bild av nuläget och med den storregionala godsstrategin finns en enighet om behoven. Nu väntar konkret verkstad i det storregionala Godstransportrådet för att möta utmaningarna. Till en början utifrån två temaområden som fastställdes på mötet den 23 april: Modalt skifte och Elektrifieringen av godstransporterna.

- Ett spännande arbete väntar när vi nu går vidare i vårt arbete utifrån de två temaområdena. Många andra områden kommer vi att beröra under resans gång, men nu finns det en gemensam vilja att utifrån en gemensam ansats prioritera frågorna, sade Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet och trafikregionråd Region Stockholm.

- Vi ser mycket utmaningar med godset framöver. Därför är det glädjande att vi har kommit i gång i det storregionala godstransportrådet. Inriktningen mot modalt skifte och behovet av överflyttning av transporterna till klimateffektiva alternativ tillsammans med elektrifieringen är två viktiga bitar för att vi ska nå klimatmålen 2030, sade Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst och vice ordförande i Godstransportrådet.


Åsa Tysklind, kanslichef Nationella godstransportrådet på Trafikverket (till vänster) och Anna Ullström, kansliråd Elektrifieringskommissionen på Infrastrukturdepartementet (till höger). Pressbilder.


Åsa Tysklind, kanslichef Nationella godstransportrådet på Trafikverket och Anna Ullström, kansliråd Elektrifieringskommissionen på Infrastrukturdepartementet, hade bjudits in för att presentera uppdrag och arbete. Utifrån presentationerna följde diskussioner om hur godstransportrådet ska ta vidare frågorna på den storregionala nivån.


Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Region Stockholm (till vänster), Frans Prenkert, professor hållbar logistik på Örebro universitet (mitten) och Henrik Gustafsson, manager Public Affairs Scania (till höger). Pressbilder.


- Att tydligt ta ställning för det modala skiftet är en huvuduppgift för Godstransportrådet och vi har mycket att vinna på att samordna oss mellan regionerna utifrån detta. Det är både klimatskäl och med växande godstransporter blir det en kapacitetsfråga. Kan vi inte klara att frakta mer på sjö och järnväg så kommer vi inte få plats med det på våra landvägar, sade Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Region Stockholm.

- Inriktningen för arbetet är bra. Men med det sagt är det viktigt att vi kan hålla tempo i vårt arbete. Vi behöver arbeta med flera parallella lösningar kring modalt skifte och elektrifiering. Under arbetet ska vi ha fokus på våra fördjupningsområden, men behöver samtidigt en omvärldsblick. För det händer mycket i vårt närområde, sade Frans Prenkert, professor hållbar logistik på Örebro universitet.

- Utvecklingen går snabbt nu, inte minst inom elektrifieringen av tunga transporter. I Södertälje finns redan ellastbilar i distribution och vi bygger fordon som kommer att klara Stockholm-Malmö på en laddning. Just nu pågår det en teknikmässig tävling mellan Tyskland, Danmark och Sverige för att elektrifiera transporterna och i Sverige ligger vi Stockholm-Mälarregionen lite efter Västra Götaland, sade Henrik Gustafsson, manager Public Affairs Scania.