Näringslivet efterlyser mer tillförlitliga godstransporter

01 december 2022
Hur ser näringslivet på utvecklingen av hållbara godstransporter? Vad krävs för att stimulera till ytterligare förändringar och vilka utmaningar står vi inför?
Kristina Nyquist, VD Siemens Mobility, Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och Björn Ragnebrink, director business development Swedavia

Vid Mälardalsrådets godsdag deltog representanter för näringslivet i ett panelsamtal om godstransporternas framtid. En av paneldeltagarna var Kristina Nyquist, VD för Siemens Mobility som levererar bland annat signalsystem, kraftförstärkning, lok och tågvagnar. Hon framhöll att åldern på fordonsflottan är en av utmaningarna i hållbarhetsarbetet. Det gäller både förutsättningarna för att införa digitala lösningar och fordonens driftsäkerhet.

– Med 40, 50 år gamla lok får vi oplanerade stopp som blockerar annan trafik och påverkar hela systemet. Till syvende och sist påverkar ju detta konkurrensen för hela järnvägen som transportslag. Här behövs nödvändiga investeringar.

Att företagen måste kunna lita på transporterna betonades också av Karolina Boholm, transportdirektör för branschorganisationen Skogsindustrierna, som är Sveriges största transportköpare.

Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna

– Tillförlighet och robusthet är otroligt viktigt, ingen vill stå med någon risk. Det är bra att göra ett modalt skifte om man gör rätt saker i rätt ordning – men det gör vi inte. Här borde vi lyssna mer på varuägarna, industrin, handeln och transportköparna.

Karolina Boholm efterlyste också en ny nationell godsstrategi från regeringen. Hon menade att det kan bidra till fortsatt tryck i frågan och tvinga både myndigheter och andra aktörer att svara på hur de ska bidra till hållbara godstransporter. Hon påpekade också att underhållet är minst lika viktigt som omställningen till mer hållbara transporter:
– Även elbilar behöver underhållna vägar.

Den tredje paneldeltagaren var Björn Ragnebrink, director business development vid Swedavia. Han lyfte fram flygets unika betydelse för vissa varor. Det går inte alltid att ställa om transportsättet.

Björn Ragnebrink, director business development Swedavia

– Det som gör flyget unikt är att det kan transportera gods över kontinenter och göra det snabbt. Vi fraktar ofta varor som är temperaturkänsliga eller behöver komma på plats på kort tid.

Björn Ragnebrink betonade att många inte förstår hur mycket flygfrakten bidrar till i samhället. Att ställa om till fossilfria bränslen är lika viktigt som att skifta till andra transportslag. Swedavia arbetar med att främja både produktion och leverans av biobränsle.

Att använda resurserna på rätt sätt är viktigt. Karolina Boholm underströk budskapet i sin slutkommentar:
– Vi behöver mer elektrifiering och laddinfrastruktur. Så att det biodrivmedel som finns kan gå till flyget.

Storregionalt godstransportråd

Vill du veta mer om Mälardalsrådets och Trafikverkets gemensamma storregionala Godstransportråd? Läs mer här eller kontakta oss!

Missade du årets Godsdag? Se sändningen i efterhand här.