Nyheter

Näringslivet ser fram emot godsråd i regionen

Det storregionala godstransportrådet ska fungera som en länk mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Stockholm-Mälarregionen. Anders Bylund, Head of eMobility Nordic på Siemens menar att godstransportrådet är efterlängtat: Jag är övertygad om att vi alla har mycket att vinna på detta.

- Vi applåderar initiativet och tror på den formen av samverkan för att enas om de bästa lösningarna för logistiken. Mälardalsrådets arbete i En Bättre Sits har redan åstadkommit mycket för möjligheterna till goda transporter och detta är ett lovande nästa steg. Genom att tillsammans identifiera behov och möjligheter kan vi  lättare förstå varandras målbild för att kunna diskutera lösningar och prioriteringar av nödvändiga åtgärder inom uppsatta ramar. Jag är övertygad om att vi alla har mycket att vinna på detta och vi ser fram mot att kunna vara med och delta, och förhoppningsvis bidra i arbetet.

- Tillsammans kan vi ge oss alla i Mälardalen de bästa förutsättningarna till smarta, effektiva och hållbara logistiklösningar som möter våra nuvarande och framtida behov.

Anders Bylund är ledamot i styrgruppen för Mälardalsrådets triple-helix-nätverk Greater Stockholm Network.