Nyheter

Nytt nummer av Transport & Trafik

Nytt nummer av Transport & Trafik ute nu!

Ett särskilt nyhetsbrev, Transport och Trafik, tas fram i samband med Mälardalsrådets storregionala infrastruktur- och kollektivtrafikdag. På Mälardalsrådets Infrastrukturdag den 7 december diskuterades remissvaret. Samtidigt påbörjades arbetet inför nästkommande planperiod och systemanalys. Stockholm-Mälarregionen som en del av en internationell handelskontext
diskuterades, liksom arbetet med den storregionala godsstrategin.

Transport och Trafik Nyhetsbrev