Arbetspendlingskartor t.o.m. 2018 (2020)

Mälardalsrådet har för sjunde gången sedan 2004 låtit ta fram kartor över arbetspendling i den egna regionen baserat på statistik från SCB.

Baserat på ny statistik från SCB (2018) har AFRY (tidigare ÅF Infraplan) bearbetat och presenterat statistiken på motsvarande sätt som tidigare år. För att medge jämförbarhet med tidigare omgångar har AFRY nyttjat samma metod och redovisningsteknik som tidigare år. Metoden är utvecklad av AFRY/ÅF Infraplan. Nytt för denna publikation är att Gävleborgs län tillkommer för de mellankommunala kartorna och analysen.