Mälardalsrådets remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2022-2033

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2022-2033. Svaret bygger vidare på vad länen tidigare yttrat avseende den storregionala samsynen om prioriteringarna för Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Utgångspunkten är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, En Bättre Sits Systemanalys 2020.